Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2011 08 07

J. S. -nek, mint a pécsi község elöljárójának címzett levél  részlete. (1846)

J. S. -nek, mint a pécsi község elöljárójának címzett levél részlete. (1846)

Ebben a bejegyzésben a 19. század közepének és 2. felének egyik kiemelkedő pécsi személyiségét mutatom be röviden.
Schapringer Joachim
1809-ben született Nagy- kanizsán. Pécsre 1840-ben települt, termény- és sertészsír-kereskedéssel foglalkozott. 1862-ben Grün Zsigmonddal társulva megnyitotta első bank- és váltóüzletét, 1869-ben önállósult. 1876-ban Móric és Ignác fiát a cégébe társul fogadta.
Jelentős gazdaságszervező és közéleti tevékenységet fejtett ki. Az 1881-ben alakult Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke 1890-ig. Kezdeményezte az Osztrák-Magyar Bank pécsi fiókjának felállítását, támogatta a Pécs-Barcs és Pécs-Budapest vasút  ügyét. Egyik alapítója és elnöke volt a Pécsi Kölcsönös Segélyegyletnek. Részvénytulajdonosa volt a Pécsi Sertéshízlaló Rt.-nek, Kaposvárott volt egy gőzmalma. Banküzlete az Adria Biztosító területi képviseletét is ellátta.
1857-től 1860-ig kinevezett képviselő, ún. községtanácsos, 1872-1894-ig a városi közgyűlés virilis tagja, a legnagyobb adófizetők egyike. 1886-ban “csepregi” előnévvel nemességet szerzett.
1848 és 1874 között pécsi izraelita hitközség elnöke. 1848-ban az egyenjogúsításért fellépő országos izraelita értekezleten, majd 1868-ban az Országos Zsidó Értekezleten képviselte a pécsi gyülekezetet.
Elnöksége idején épültek fel a pécsi hitközség iskolái és a mai zsinagóga. Egyik alapítója Pécs 1870 éa 1906 között kiadott újságjának, a “Fünfkirchner Zeitung”-nak, melybe  cikkeket is írt. Tagja volt a Nemzeti Kaszinónak, személyéhez több nagyobb összegű karitatív adomány fűződött.
1896. augusztus 1-jén halt meg Pécsett.

Forrás: Pécs Lexikon II. Kötet, 192-193. oldal, “Schapringer Joachim” szócikk
Szerzők: Gál Zoltán, Vörös István Károly

A csepregi Schapringer család mauzóleuma a pécsi izraelita temetőben.

Read Full Post »