Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2012 11 19

Dr. jánosi Engel Róbertné Baiersdorf Erna mellszobra a főrabbiról.

Perls Ármin 1889. szeptember 17-én foglalta el Pécsett a hivatalát. Az első ténykedései közé tartozott a Talmud Tóra megalapítása, hogy megfelelő kereteket biztosítson a fiatalok számára a zsidó vallás  ismereteinek elsajátításához. Ebben maga is aktívan részt vett, az első évfolyamban tanított.
Tagja volt az izraelita elemi iskola iskolaszékének. Az oktatás fontosságát felismerve az országban elsőként vetette fel egy zsidó gimnázium szükségességét.
Aktív szerepet vállalt Pécs közéletében is: tagja a városi törvényhatósági bizottságnak, a Pécsi Nemzeti Kaszinónak, jótékonysági és kulturális rendezvények közreműködője.
Amikor 1891. júniusában I. Ferenc József király Pécsre látogatott, a pécsi hitközség is bejelentette, hogy a vallásfelekezetek sorában tisztelegni kíván. De mivel az izraelita vallás még nem tartozott a bevett vallások közé, az udvar illetékesei a zsidó közösség tisztelgését az uralkodó előtt az utolsó előtti helyre sorolták.
Ez mélyen sértette a hitközség vezetését, ezért Perls Árminnal az élen a belügyminiszterhez utaztak, hogy tiltakozásuknak kifejezést adjanak. A főrabbi elmondta, hogy amennyiben a zsidóság nem kapja meg az eseményen az őt megillető helyet, tisztelgésük elmarad. Az uralkodó tervezett zsinagóga-látogatására utalva pedig kijelentette, hogy “a jelzett körülmények között nem óhajtunk a kitüntetésben részesülni.” A határozott fellépés eredménnyel járt, a belügyminiszter előrébb sorolta a 80 fős zsidó küldöttséget, amely immár nem csak a pécsi, hanem a jelentősebb dél-dunántúli hitközségek képviselőiből is állt.
1897-ben, az emancipáció 30. évfordulóján keserűen állapította meg egyik szónoklatában: “Izrael szabadsága, teljes egyenlősége, méltósága nem vált még a zárkózó társadalom köztudatává, vérévé.” Rámutatott az antiszemitizmus hol nyílt, hol burkolt erőinek a megjelenésére is:  ” … a fáraók sötét szelleme nemcsak a líbiai óriás kőemlékekben él, hanem lappanghat a jelen társadalom szívében, intézményeiben, irodalmában és közfelfogásában.”
Perls gróf Zichy János kultuszminiszter mellett tanácsadó szerepet vállalt a napirenden lévő zsidó felekezeti ügyek megoldásában. E ténykedése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy addigi munkásságát a Ferenc József Rend lovagkeresztjével ismerték el, melyet 1911. december 27-én Visy László, Baranya vármegye főispánja, ünnepélyes keretek között nyújtott át neki.

Forrás: Radnóti Ilona: Perls Ármin pécsi főrabbi. In: Pécsi Szemle, 2001. tél, 106-112 oldal.

Read Full Post »