Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2014. március

A zsinagóga emlékművének részlete.

A zsinagóga emlékművének részlete.

A pécsi magyar zsidó harcosok emlékkönyve második, terjedelmesebb része azokat a hittestvéreket sorolja fel, akik a világháború különböző hadszíntereit megjárva szerencsésen hazatértek. Összesen 447 személyről vannak adatok az ABC-rendben fekete tintával kitöltött rubrikákban. Az adatgyűjtés hivatalos zárása és az emlékkönyv elkészülése után is érkeztek még információk a szervezőkhöz a frontharcosokról. Így idővel további 22 név került az emlékkönyvbe, de ezeket csak ceruzával jegyezték be, és más adat nem szerepel mellettük.
A hősi halottakkal együtt tehát közel hatszáz zsidó férfi vonult be Pécsről a M. Kir. Honvédség, vagy a közös hadsereg alakulataihoz. Ez azt bizonyítja, hogy az antiszemiták két háború közötti hangoztatott egyik vádja, miszerint a magyar zsidók nem vettek részt “kellő módon” az I. világháborúban, Pécsre vonatkoztatva egyszerűen nem igaz. De a többi település vonatkozásában sem.

Az emlékalbum egyik oldala. A kép kattintással nagyítható.

Az emlékalbum egyik oldala a hadviseltekkel. (A kép kattintással nagyítható.)

Read Full Post »

propatrAz előző I. világháborús hősi halottakat bemutató bejegyzésben több személyről az olvasható, hogy Pécsett van eltemetve. Most virtuálisan felkeressük néhányuk sírját. A hitközség az egyik parcellában két külön sort nyitott a közösség haza hozott hősi halottainak. A sírjaikat “katonásan” egyszerű, fehér síremlék jelzi. Mivel a vékonyan bevésett betűket nem színezték át pl. feketével, több esetben már nem lehet elolvasni, ki nyugszik ott. Így összevetni sem lehet az emlékalbumban lévő hősi halottak listájával.
A sírkő felső harmadban lévő, enyhén bemélyített álló ellipszis alakú mező tartalmazta az elhunyt nevét és korát. Ez alatt van egy a hegyével a föld felé mutató bajonett-dombormű – ez a síremlék egyetlen plasztikai dísze. Tehát zsidó szimbólum  nem szerepel rajtuk.
A temető más részein is látható még néhány ilyen síremlék. A háború után akár évekkel elhunytak is hősi halottnak számítottak, ha a harctéren szerzett betegségben, vagy sebesülés volt haláluk a kiváltó oka.
Több család azonban nem ezeket az “egyen”-síremlékeket szerette volna szerettei sírjára, így kőfaragónál rendelt egyéni kivitelezésű síremléket.

sorok1

sorok2

forgacs

krausz

zucker

Politzer

boehm

fodor

Kaufer

eckstein

egyes

Read Full Post »

hosihalottakEbben a bejegyzésben a pécsi magyar zsidó harcosok világháborús emlékkönyve alapján felsorolom a pécsi hitközség hősi halottait. A könyvben lévő – egyébként nem teljes – adatbázisból itt a hősi halottak neve mellett a foglalkozásukat és a születési idejüket adom meg, továbbá azt, hogy az illető személy hol esett el, ill. hol van eltemetve. Az albumban ezeken kívül találhatók még adatok arról, hogy mi a születési helyük, melyik ezredben szolgáltak,  mi a rendfokozatuk, milyen kitüntetés(eke)t kaptak, sebesültek-e és maradt-e utánuk gyermek. Néhány esetben sikerült a hiányzó adatokat a pécsi síremlékeken megtalálni, ezeket dőlt betűvel adom meg.

Angyal Berchtold, kereskedő, 1889, elesett Kownóban, eltemetve Lembergben
Armuth Imre, 1896, elesett 1916 Razanci mellett
Atlasz Albert, kereskedő, elesett 1914 Szerbiában
Balogh István, Pécsett eltemetve
Bedő Kálmán, magántisztviselő, 1876
Dr. Berger Dezső, ügyvédjelölt, eltemetve Sepsiszentgyörgyön
Bíró Mór, gazdász, elesett 1915-ben Szerbiában
Blau Aladár, könyvelő, elesett az orosz harctéren
Blau Ármin, kereskedő, elesett 1916-ban Szerbiában
Blässlei Izidor, kereskedő, elesett 1914-ben Szerbiában
Blumenstock Jakab, kereskedő, meghalt 1918-ban Újvidéken a harctéren szerzett betegségben
Böhm Gyula, tisztviselő, elesett 1916-ban Kowelban, eltemetve Pécsett
Braun Márkusz, elesett 1915-ben Uzsoknál
Breuer Imre, elesett 1915-ben Stanislávnál
Breuer Simon, Pécsett eltemetve
Brucker Károly
Brucker Leó
Büchler Leó, vasöntő, 1894, elesett Szerbiában (Nis)
Bükki Sándor, Pécsett eltemetve
Davidovich Sándor, 1895, elesett Szerbiában, eltemetve Szentlőrincen
Deutsch Izidor, elesett 1916-ban Romániában
Deutsch Zsigmond, 1881,  elesett Szerbiában, 1915-ban
Eckstein Gyula, banktisztviselő, (1879-1917) elesett Ukrajnában, Pécsett eltemetve
Eisner Béla, 1864, magántisztviselő, elesett Ukrajnában, Pécsett eltemetve
Ernster Simon, 1890, kereskedelmi alkalmazott,
Färber Lajos, 1891, elesett 1914-ben Szerbiában
Färber Pál, 1896, meghalt 1919-ben a harctéren szerzett betegségben
Feivel Dávid, Pécsett eltemetve
Fischl Bernát, elesett Romániában
Fischmann Zoltán, elesett 1916. VI. 6-án az orosz fronton
Fischof Samu, kereskedő, elesett 1917-ben az olasz fronton
Flesch Jenő, 1896, elesett 1917-ben Galiciában, eltemetve Pécsett
Fodor Jenő, műegyetemi hallgató, 1894, elesett 1915-ben Jawarovnál, Pécsett eltemetve
Forgács László, kereskedő, 1899, meghalt a harctéren szerzett betegségben, eltemetve Pécsett
Dr. Frankl Henrik, eltűnt az orosz harctéren
Fried Illés, 1872, elesett 1914-ben Szerbiában
(Friedländer) Fodor József, hadapród, 1893, elesett Galiciában 1915. IV. 22-én. eltemetve Pécsett
Fürst Jenő, elesett a forradalomban 1919-ben Nagysarlónál
Glasz Ede, Pécsett eltemetve
Glück Lajos, Pécsett eltemetve
Groág Jenő, meghalt a harctéren szerzett betegségben
Grosz Géza, kereskedő, elesett 1915-ben Svica mellett
Grosz Mór,  1896, elesett 1917. V. 19-én, Pécsett eltemetve
Herceg Mihály, meghalt 1915-ben Ungvárott a kórházban
Herceg Oszkár, elesett az olasz harctéren
Herskovits Littmann, Pécsett eltemetve
Hohenwald Adolf, ügynök, 1887, elesett Volhyniában
Inselt Ferenc, Pécsett eltemetve
Dr. Jungmann Alfréd, főorvos, Pécsett eltemetve
Kardos Dezső, kereskedő, 1898, elesett 1918-ban Albániában
Kaufer Ernő, elesett 1916-ban az olasz harctéren
Dr. Kepes Jenő
Kertész Gyula, 1895, elesett 1915-ben Iaslovicénél
Király Sándor, magántisztviselő, elesett 1916-ban az olasz harctéren, Pécsett eltemetve
Kiss Jenő, 1883, meghalt a háborúban szerzett betegségben
Klauber Izsó, bút. titkár, elesett 1914-ben a Kárpátoknál
Klein Ármin, szabó, 1872, hősi halált halt a Tatárka hegyen
Klein Ignác, meghalt 1918-ban az olasz fogság után
Klein Izidor
Krausz Aladár, bányamérnök hallgató, 1893, elesett 1916. V. 1., Pécsett eltemetve
Dr. Krausz Mór, vegyészmérnök, 1887, elhalt a harctéren szerzett betegségben 1916. XII. 27., eltemetve Pécsett
Krausz Vilmos, MÁV-hivatalnok, 1893, elesett 1917. IV. 17.
Krausz S. Sándor, elesett 1915-ben Krusevacnál
Kritzer Hermann, meghalt 1919. II. 19-én a pécsi kórházban
Kun Imre, elesett 1915-ben Prsemyselnél
Lederer György, elesett 1916. VI. 7. Zborownál
Lehner Lipót, 1885, elesett 1914. IX. 2-án Szerbiában
Leimann Náthán, Pécsett eltemetve
Lichtenthal Lipót, Pécsett eltemetve
Lóránt Aladár, kereskedő, 1895
Löwy Géza, elesett 1914-ben Szerbiában
Löwy Ignác, Pécsett eltemetve
Löwinger Sándor, elesett 1918-ban Assiagonál
Lusztig Artúr, elesett 1916-ban Lublinnál
Marton István, magántisztviselő, 1892, Pécsett eltemetve
Mogán Ödön, Pécsett eltemetve
Neufeld Jakab
Neumann Alfréd, cégvezető, 1878
Neumann Sándor, Pécsett eltemetve
Pajor Leó, főállatorvos, 1871, meghalt 1917. VIII. 22.
Pollák Adolf, eltűnt a Piavénál
Pollák Zoltán, kereskedősegéd, 1897, elesett 1917-ben, Pécsett eltemetve
Politzer Ármin, kereskedő, 1874, elesett 1916. III. 2. Trebinjénél, Pécsett eltemetve
Porgesz Izidor, kereskedő, 1883, elesett 1915-ben Lembergnél
Prieszter Ede, kereskedő, 1878, meghalt a háborúban szerzett betegségben Pécsett
Reich Vilmos, számvivő őrmester, 1887, meghalt a háborúban szerzett betegségben, Pécsett eltemetve
Rein Dezső, eltűnt Szerbiában
Reinfeld Károly, kereskedő, 1881, meghalt a front mögött járványos betegségben
Rosenberg Ede, szabó, 1891, mint rokkant cserefogoly 1916-ban meghalt
Rosenberg Géza, kereskedősegéd, 1894, elesett 1915. III. 14., eltemetve a visentunoi temetőben (olasz)
Rosenberg József, bőrkereskedő, 1893, meghalt 1927-ben a harctéren szerzett betegségben Pécsett
Rostás Jenő, mérnök, elesett 1914-ben az orosz harctéren
Roth Ármin, elesett 1917-ben Sadagoránál
Rothmüller Vilmos, Pécsett eltemetve
Salamon Vilmos, kereskedő, 1878, elesett Sivicánál 1915-ben
Dr. Sándor Károly, banktisztviselő, elesett 1914-ben Arangjelovácnál, Pécsett eltemetve
Schakovitz Jakab, elesett 1918-ban Sziléziában
Schathner Dávid, fuvaros, Pécsett eltemetve
Schlesinger Imre, magántisztviselő, 1890, elesett 1914-ben
Schön Ernő, 1888, elesett 1916-ban a Prut mellett
Schulhof József, 1889, elesett 1914-ben az orosz fronton
Schwarcz Izidor, Pécsett eltemetve
Schwarcz Mór, kereskedősegéd, 1866, meghalt a háborúban szerzett betegségben
Somogyi Andor
Somogyi Márk
Spitz Mór, elesett 1917-ben Irisdinél (Románia)
Stark Ernő, biztosítási tisztviselő, 1889, elesett 1915. II. 27.  Valjevonál (orosz hadszíntér), Pécsett eltemetve
Steinberger József, kereskedő, 1892, elesett 1915-ben Delatynnál
Steiner Bernát, kereskedő, elesett 1915-ben, elesett a Dnyeszter mellett
Steiner Imre, kárpitos, 1896
Steiner Jenő, kereskedő, meghalt 1915-ben a munkácsi kórházban
Steinmann Artúr, földbirtokos, 1886, elesett 1917. VIII. 12. Orosz-Lengyelországban, Pécsett eltemetve
Stellner József, kereskedő, 1891, meghalt 1914. XI. 1. Zvornikban
Stellner József, kereskedő, 1892, elesett 1914-ben Szerbiában
Stern József, elesett 1915-ben Morefalovnenál
Sugár József
Székács Zsigmond, Pécsett eltemetve
Szilc Emil, elesett 1915-ben
Ulmann Marcell, 1885, elesett 1915-ben, Drokobocnál, Pécsett eltemetve
Ungár Lajos, 1884, elesett 1914. IX. 9. Klemáknál
Váradi József, kereskedő, 1896, meghalt 1916-ban Ossannál (Románia) tífuszban
Weiser Jenő, Pécsett eltemetve
Weisz Gyula, elesett 1915-ben Szerbiában
Weisz Jenő, magántisztviselő, 1891, meghalt Pécsett a harctéren szerzett betegségben
Weisz Miksa, raktárnok, elesett 1915-ben az  orosz fronton
Dr. Wertheimer Károly, főtörzsorvos, meghalt 1919-ben az olasz fronton szerzett betegségben, Pécsett eltemetve
Wertheimer Jenő, 1895, meghalt 1916-ban orosz fogságban
Wiesenberg Mózes, Pécsett eltemetve
Wollner József, eltűnt 1914-ben a szerb fronton
Zweigmann Lajos, Pécsett eltemetve
Zucker Béla, 1889, elesett 1915. V. 20-án, Pécsett eltemetve
Zucker Mór, 1892, elesett 1915. IV. 29-én a galíciai harctéren, Pécsett eltemetve

A zsinagóga falán lévő emlékmű részlete.

A zsinagóga falán lévő emlékmű részlete.

Read Full Post »

harcterketA zsinagóga bemutatásakor külön bejegyzést szenteltem a hitközség hősi hallottaira emlékeztető emléktáblának. Most a “pécsi magyar zsidó harcosok” emlékkönyvét mutatom be. Ez egy fekvő téglalap alakú kemény táblás könyv zöld és lila színű bőrkötésben. Az album maga egy fekete bőrrel bevont, fából készült tokban található a hitközség archív dokumentumai között.
A belső címoldala az alábbi információkat tartalmazza:

“Ezen emlékalbum adatait Dr. Deutsch Zsigmond hitközségi elnök elnöksége alatt
az 1933. évben
Atlasz Gyula Chevra gondnok kezdeményezésére és vezetése mellett
Boskovitz Zsigmond gyűjtötte össze és
Szabó Kálmán dolgozta fel.

Az emlékalbum tokját Krausz testvérek díszműáru műhelye,
a bekötési táblát pedig Elek Albert könyvkötő üzeme
díjmentesen szállította.”

emlekkoenyv

Az album két részből áll. Az első a hősi halottakról közöl adatokat, a második pedig mindazokról, akik katonaként szolgáltak a háborúban és visszatértek. Az album a következő rubrikákat tartalmazza: név, foglalkozás, lakhely, születési év és hely, melyik ezredben szolgált, rendfokozat, harctéri beosztás, sebesült-e?, fogságban volt-e, hol és mennyi ideig?, kitüntetései, volt-e becsületügyi eljárás alatt?, rokkant-e és hány %-os?, családi állapot és gyermekek száma, a családhoz tartozó hősi halottak felsorolása. Ez utólsó rubrikában a hősi halottakról megemlékező részben azt írták be, hogy a hittestvér hol és mikor esett el, ill. hogy hol van eltemetve.
A következő bejegyzések az emlékkönyv tartalmának részletes bemutatásával foglalkoznak.

Az emlékalbum fekete bőrrel bevont védőtokja.

Az emlékalbum fekete bőrrel bevont védőtokja.

Read Full Post »