Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2014 05 12

dcsszA zsidó tulajdonban lévő üzemek, üzletek zár alá vételének lehetőségét már az 1944. április 16-án megjelent 1600/1944 M. E. számú rendelet 10. § (4) bekezdése tartalmazta:
„A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, illetőleg iparügyi miniszter, vagy az általa megbízott hatóság, hivatal vagy testület közgazdasági érdekből elrendelheti a zsidó kereskedelmi vagy ipari vállalta (üzlete, üzeme) nyersanyag- és árukészletének, valamint üzleti (üzemi) berendezésének zár alá vételét, amennyiben azonban az üzlet (üzem) folytatása közérdekből szükséges, az üzlet (üzem) folytatására a vállalat az (üzlet, üzem) tulajdonosának költségére vállalati vezetőt rendelhet ki.”
Kunder Antal kereskedelem és közlekedésügyi miniszter erre a felhatalmazásra hivatkozva adta ki az április 21-én hatályba lépő 50.500/1944 K. K. M. számú rendeletét a zsidó kereskedők üzletéhez tartozó árukészletek és üzleti berendezések zár alá vételéről. Ez a zsidók teljes kifosztását célzó kormánypolitika egy fontos  határköve volt.
A “Dunántúl” című napilap másnap az jelentette, hogy 360 zsidó üzlet került zár alá Pécsett, de 25-én ezt a számot tévesnek minősítette, és 230 üzletet említett. Kunder a rendelet megjelenését követően azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy „a honvédelemre és a közgazdaságra egyaránt veszélyes üzérkedés miatt kellett bezárni a zsidó üzleteket.”

(Az első fotó kattintással nagyítható.)

360-1

306-2

Read Full Post »