Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2014. május

dcsszEz a bejegyzés még nem közvetlenül a gettóról szól, hanem annak egyik létrehozási fázisáról. Időrendben így zajlott a teljes  folyamat: Dr. Esztergár Lajos polgármester kijelölte a zsidók elkülönítésre szolgáló városrészt. 2.  A városi hatóság felszólította az ott lakókat a házaik és lakásaik május 15-ig való kiürítésére. Az igények felmérésével kiutalta nekik a lakásokat. 3.  Ezzel egyidejűleg a pécsi Zsidók Központi Tanácsa megkapta a gettóban lévő lakások címlistáját azzal, hogy maga határozza meg, mely zsidók fognak egy fedél alatt élni. 4. A zsidó családok összeköltöztek, hogy a gettó területéről kiköltöztetett keresztények a lakásaikba költözhessenek. 5. A kiürülő gettóbeli lakásokba és családi házakba beköltöztek  a zsidók.
Pécs szociális érzékenységéről híres polgármestere a zsidók vagyonából szándékozta kifizetni a keresztények költözködési költségét és a felújításra szoruló zsidó lakások iparosköltségét. Ez utóbbiról még tervezek dokumentumközlést.

(A fotó kattintással nagyítható.)

getto44majus

Read Full Post »

dcsszA zsidó tulajdonban lévő üzemek, üzletek zár alá vételének lehetőségét már az 1944. április 16-án megjelent 1600/1944 M. E. számú rendelet 10. § (4) bekezdése tartalmazta:
„A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, illetőleg iparügyi miniszter, vagy az általa megbízott hatóság, hivatal vagy testület közgazdasági érdekből elrendelheti a zsidó kereskedelmi vagy ipari vállalta (üzlete, üzeme) nyersanyag- és árukészletének, valamint üzleti (üzemi) berendezésének zár alá vételét, amennyiben azonban az üzlet (üzem) folytatása közérdekből szükséges, az üzlet (üzem) folytatására a vállalat az (üzlet, üzem) tulajdonosának költségére vállalati vezetőt rendelhet ki.”
Kunder Antal kereskedelem és közlekedésügyi miniszter erre a felhatalmazásra hivatkozva adta ki az április 21-én hatályba lépő 50.500/1944 K. K. M. számú rendeletét a zsidó kereskedők üzletéhez tartozó árukészletek és üzleti berendezések zár alá vételéről. Ez a zsidók teljes kifosztását célzó kormánypolitika egy fontos  határköve volt.
A “Dunántúl” című napilap másnap az jelentette, hogy 360 zsidó üzlet került zár alá Pécsett, de 25-én ezt a számot tévesnek minősítette, és 230 üzletet említett. Kunder a rendelet megjelenését követően azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy „a honvédelemre és a közgazdaságra egyaránt veszélyes üzérkedés miatt kellett bezárni a zsidó üzleteket.”

(Az első fotó kattintással nagyítható.)

360-1

306-2

Read Full Post »

dcsszNem csak a M. Kir. Államrendőrség Pécsi Kapitányságának közegei figyelték a pécsi zsidókat a “megkülönböztető jelzés” viselése  miatt, hanem a lakosság egy része is. A hazafias tettnek számító feljelentések révén többeket “lefülelt” a rendőrség. Április 21-én helyi sajtó további két “renitens” zsidóról tudósított. Feltételezhető, hogy mindkettőjüket lakossági bejelentés alapján állították elő. Dr. Fodor Leó klinikai főorvosról azt írta a lap, hogy a rendőrbíró ítélete a fellebbezés miatt nem jogerős. Azonban más forrásokból tudható, hogy hamarosan jogerőssé vált, és másokkal együtt őt is internálták.

21-4

Read Full Post »

ZS1A kanárisárga megkülönböztető jelzést, amely a társadalmi kirekesztést és megalázást szolgálta, több pécsi  zsidó nem volt hajlandó viselni. Ez “tettenérés” esetén igen súlyos következményekkel járt: pénzbüntetéssel, majd internálással. A Dunántúl című helyi lap alábbi cikke arról tudósít, hogy azokat is megbüntették, akik ezt a jelzést a nem a rendeletnek megfelelő módon viselték. (A kép kattintással nagyítható.)

intern

Read Full Post »

ZS11944. április 5-től minden 6. életévét betöltött zsidónak tekintendő személy a lakásán kívül köteles volt ruhájának bal felső részén jól látható módon sárga színű megkülönböztető jelzést, “zsidócsillagot” viselni. Ez a rendelkezés fontos eleme volt annak a kormányzati szándéknak, hogy a “zsidó fajúakat” elválasszák a nem zsidóktól. Ezt a rendelkezést országszerte sok százan, de talán sok ezren – teljesen különböző megfontolásokból – nem tartották be. A “keresztény származású” lakosság és a rendőrség ébersége folytán ezek a személyek hamarosan büntetésre számíthattak.  A “Dunántúl” alábbi cikke a megalázó és kirekesztő sárga csillag nem viselése miatt feljelentett pécsiek első csoportjáról tudósít. (A cikk kattintással nagyítható.)

zscsnv

Read Full Post »

ZS1Pécs 1944. április 17-től egyetlen napilapja, a Dunántúl, folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt a zsidókat sújtó rendeletekről és azok helyi végrehajtásáról.  Az alábbi cikk 1944. április 28-án jelent meg és betekintést ad a zsidónak minősített állampolgárok kirekesztésének és kifosztásának folyamatába.
(A fotó kattintással nagyítható.)

DT-44-4-28.

Read Full Post »

« Newer Posts