Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2015 04 17

kipa1A pécsi zsidó közösség a városból történt kiutasítása, majd kényszerű visszafogadása után hamarosan tanújelét adta annak, hogy a haza védelme érdekében ő is kész anyagi- és véráldozatot hozni.
Az ezzel kapcsolatos felajánlását 1848 június végén német nyelven írta, melyet a saját fordításomban közlök. A zsidókkal korábban már tudatták, hogy nem lehetnek nemzetőrök – erre van utalás a levélben.
Az eredeti dokumentum megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában.

 “Tekintetes Tanács!
Tisztelt Polgárság!

 A lapokban megjelent miniszteri rendeletekből minden honfiú szívét megérintette, hogy a haza veszélyben van és megvédéséhez minden magyar hazafit felszólítottak.
Ennek kapcsán felmerült néhány helyi polgárban a kérdés, hogy vajon a helyi izraelita lakosság, akit eddig kizártak a nemzetőrségből, a határok elrendelt védelmében személyesen részt vesz-e?
Az itteni izraelita lakosság képviselői útján erre azt nyilatkozza, hogy a többi harcra fogható lakoshoz mért számaránya szerint kész annak rendje s módja szerint velük és köztük harcolni, valamint a hazát minden rendelkezésékre álló erővel, javaikkal és vérükkel megvédeni.
Kijelentjük, de egyúttal kérjük: ezt a felajánlásunkat a haza oltárán hozott teljesen hazafiúi áldozatnak fogadják és tekintsék, ne pedig furakodásnak és tolakodásnak, azzal, hogy amennyiben a többi ünnepélyesen kivonuló más vallású nemzetőrség ezt a felajánlást nem egyhangúan és testvériesen fogadná, úgy azt, ha vérző szívvel is, de vissza fogjuk vonni.
A Tekintetes Tanács méltóztasson ezt jegyzőkönyvbe vetetni és az érintett nemzetőr századok véleményét ezzel kapcsolatban megkérdezni, valamint bennünket kegyesen értesíteni.

a Tekintetes Tanács
és a tisztelt Polgárság

legalázatosabb szolgái
a helyi izraelita lakosság
képviselői

Pécs, 1848. június 19.”

Read Full Post »