Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2015. október

Wolf Rezsin síremléke a pécsi temetőben.

Wolf Rezsin síremléke a pécsi temetőben.

Wolf Rezsin a zsidó naptár szerint 5679 Hesván 23-án hunyt el, épp kinyílófélben lévő rózsabimbó korában, 20 évesen. Mivel nem volt saját családja, a szülei halála után már senki sem emlékezett meg róla a jorcájtján, azaz a halála évfordulóján. Ez pontosan egy hét múlva lesz, de akkor nem leszek a gépem közelében, így most írok róla.
Wolf Rezsin síremléke fekvő ovális formájú, melynek alsó része felfelé enyhén vastagodó babérkoszorút formáz, felső ívében pedig rózsák – hervadhatatlan rózsák! – sorjáznak. Az általuk közrefogott és enyhén besüllyesztett sík felületen fekete színű héber és latin betűs felirat áll. (A fotó kattintással nagyítható.)
A kőkoszorú-síremlék egyedi megoldás, nem láttam ilyent (de hasonlót sem) az általam eddig bejárt baranyai és tolnai izraelita temetőkben. Ennek kapcsán pillantsunk vissza vagy 130 évvel ezelőttre.
A városi polgári gyászkultúra ekkora már elterjedt szokásai – díszes ravatalozás, felékesített gyászkocsik, drága koszorúk – hatottak a pécsi és a mohácsi zsidóságra is. A tehetős izraeliták maguk is igényelték ezt a fajta látványos ünnepélyességet. A Chevra Kadisák vezetése és a rabbik természetesen felléptek ezek átvétele ellen. A koszorúk küldését azonban nem sikerült gyorsan száműzni a zsidó temetésekről.
A pécsi Chevra Kadisa 1891. január 21-én tartott ülésén foglalkozott a kérdéssel: “Az utóbbi időben annyira elharapódzott a célszerűtlen fényűzés a temetések rendezésénél, valamint a  … koszorú adományok, melyek a zsidó vallás szellemének és szokásainak nem felelnek meg,” ezért határozatban rögzítette: a kegyelet nem nyilvánulhat meg “külsőségekben, fényűzés, pompa, koszorú özön s fényes ravatalozásban…, mert ezzel az egyenlőség még a halálban is megszűnnék, …mert szent vallásunk szelleme és szokásai ily eljárást nem ismernek, azt egészen idegenszerűnek tartják, sőt egyenesen mint más vallástársulatoktól átvett szokást elítélik.”
Azt, hogy Wolf Rezsin temetésén volt-e koszorú, nem tudjuk. De haló porai felett mégis van egy majd’ 100 éve, ami ellen a Chevra Kadisa nem emelt kifogást.
A Chevra vezetősége végül egy könyvet nyitott, amibe bejegyezték az elhunyt rokonságától “koszorúmegváltásként” jótékony célra felajánlott összegeket. Ez már jobban megfelelt a zsidó hagyományoknak.

Forrás és ajánlott irodalom: Radnóti Ilona: Temetkezési szokások a Pécs-baranyai zsidóság körében a dualizmus korában. In: Weiszmayer és Fuchs

Az alábbi fényképek kattintással nagyíthatók.

koszoruadomanyok

A koszorúmegváltások céljából felfektetett könyv belső címlapjának részlete.

glassherm

weissm

jAE

Read Full Post »

imakDr. Stark András, a Pécsi Zsidó Hitközség alelnöke, szervezésének köszönhetően folytatódik a Pécsi Zsidó Szabadegyetem. A soron következő rendezvény 2015. október 29-én, csütörtökön, 18 órakor kezdődik Fürdő utca 1. szám alatti hitközségi székház díszteremében.

„Láthatatlan örökségem. Öt évtized medicina”
Dr. Kiss Iván előadása és beszélgetés

Dr. Kiss Iván 1945-ben született Pécsett. Anyai ágon zsidó származású. Nagyszülei Auschwitzban végezték. Édesanyja, fiával terhesen, Romonyán bujdokolt. Édesapja a városszerte ismert orvos dr. Kiss E. Viktor volt. Kiss Iván az iskolák és az orvosi egyetem elvégzése után Dunaújvárosban majd Budapesten dolgozott. 1977-ben az NSzK-ba távozott. Tizenkét évet töltött a freiburgi egyetemi klinikán, ahol egyetemi magántanár lett. Később több mint húsz évig az esseni Krupp kórház főorvosa volt.

Mivel édesanyja sokáig eltitkolta zsidó származását, csak később ismerte fel gyökereit. Fokozatosan ébredt fel benne zsidó identitása.  Erre a beszélgetés/előadás során kitér. Családtörténeti kutatásai során tagja lett a Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie-nak, valamint a Magyar Családtörténet-kutató Egyesületnek.

A programon való részvétel díjtalan. 

………………………………………………………………………..

Egy kis adalék a családtörténethez 1944-ből: a pécsi Polgármesteri Hivatal levele dr. vitéz Jaross Andor belügyminiszterhez

“M. Kir. Belügyminiszter Úr!

Jelentettem, hogy dr. Kiss E. Viktort első tényleges katonai szolgálatra behívták. Nevezettnek visszatartását Belügyminiszter Úr nem engedélyezte.
Tekintettel arra, hogy dr. Kiss E. Viktor Pécs-Gyárvárosban teljesített szolgálatot, mely a várostól teljesen külön álló, kb. 8.000-10.000 lelket számláló település, mely részen ipartelepek, hadiüzemek és bányaüzemek vannak, azonkívül azon a részen még magánorvos sincs, tisztelettel kérem, hogy honvédmunkaszolgálatos orvos kijelölése iránt sürgősen intézkedni szíveskedjék.
Pécs, 1944. május hó 19.

Dr. Vörös
h. polgármester”

Az idézett dokumentum megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában. Az iratanyagban nem található válasz erre a kérelemre.

Read Full Post »

mezu1Ebben a bejegyzésben az előző posztban felsorolt izraelita tulajdonban lévő ingatlanok elhelyezkedését szemléltetem Pécs belvárosában. A topográfiához Madas Józsefnek (1905-1988) a pécsi belváros házairól és telkeiről megjelent adatgyűjteményét használtam fel. Sajnos nem sikerült minden név szerint ismert zsidó háztulajdonos akkori pontos lakhelyét meghatároznom. Talán a Siklósi-, vagy netán a Szigeti külvárosban lakhattak. Madas József e városrészekre vonatkozó kutatásainak rendszerezése és nyomdába adása előtt elhunyt.
Azonban időközben találtam pár, e korszakból való ide illő információt, így ezeket is feltüntettem az alábbi térképvázlaton.

A piros számok feloldása:

 1. Király u. 10., Gabriel Lederer, Vétel: 1852. V. 2., Ár: 14.600 Forint
 2. Felsőmalom u. 3., Joachim Schapringer nagykereskedő és neje Matild Leitner, Vétel 1848. X. 16., Ár: 14. 125 Forint
 3. Líceum u. 5., Adolph Engel kereskedő és neje Anna Justus, Vétel: 1856
 4. Munkácsy M. u. 9., Gabriel Reich és neje Barbara Blum, Vétel: 1850. VIII. 8., Ár: 3.800 Forint
 5. Irgalmasok utcája 6., Sigmund Grün vegyeskereskedő és neje Katharina Fuchs, Vétel: 1850. VIII. 1., Ár: 5.000 Forint
 6. Teréz u. 5., Marcus Goldstein és neje Johanna Sax, Vétel: 1853. VI. 23., Ár: 2.200 Forint
 7. Citrom u. 7., Israel Löw megyés főrabbi és neje Rosalia Hoffer, Vétel: 1856
 8. Citrom u. 9/1., Zsidó Község, zsinagóga, Vétel: 1841. VII. 4.,  Ár: 680 Forint
 9. Citrom u. 9/2., Zsidó Község, fürdőház (mikve), Vétel: 1856. (A községi jegyzőkönyv alapján ide vélelmezem.)
 10. Zrínyi u. 13., Salloman Kaufer és neje Karolin Goldstein, Vétel: 1850. VII. 25., Ár: 5.000 Forint
 11. Szent István tér 7., Andreas Schwarz, Vétel: 1852. XII. 19., Ár: 8.600 Forint
 12. Teréz u. 13., Simon Engel sapkakészítő és neje Barbara Rosenstock, Vétel: 1856
 13. Jókai u. 5-7, Zsidó Község községház és tanoda, Vétel: 1852. VIII. ?., Ár: 3.880 Forint

belvaros

Read Full Post »

blauesfensterAz izraeliták Magyarországon a 19. század közepéig nem voltak birtokképesek, azaz nem szerezhettek ingatlanokat. A lakásaikat, boltjaikat, vállalkozásaikat (szeszfőzde, kocsma, mészárszék, malom, halastó, stb.), közösségi tereiket (zsidó konyha, tanház, zsinagóga) bérelniük kellett az őket befogadó adott uradalomtól, vagy városok esetén a város hatóságától, esetleg keresztény természetes személyektől.
Pécsett csak a temető és egy zsinagóga céljára átalakított lakóház lehetett a község birtokában, amihez 1852-ben egy iskolaépület is társult.
Egy 1855-ből fennmaradt lista alapján tudjuk, kik voltak azok az izraeliták Pécsett, akiknek a nevén ingatlan volt. Az alábbi nevek mögötti számok a házak számát jelentik. Ekkor még nem utcák szerint számozták a házakat, hanem egy-egy városrész utcái alkottak önálló, és idővel nehezen kezelhető nyilvántartatási egységet – több száz házzal.
A listában szereplő személyek a városi gazdasági elithez és / vagy a hitközségi elithez tartoztak.

Gabriel Ledrer – ház No. 6; Gabriel Reich – ház No. 7 7/8; Adolf Engel – ház No. 29; Josef Engel – ház No. 81; Leopold Justus – ház No. 82; Israel Rosenstock – ház No. 100; Josef Rothmüller – ház No. 123; Israel Löw – ház, No. 124; Marcus Goldstein – ház No. 162;  Simon Engel – ház No. 166; Salloman Kaufer – ház No. 175; Sigmund Grün – ház No. 208; Joachim Schapringer – ház No. 257; Andreas Schwarz – ház No. 302; Leopold Hirschfeld – ház No. 328; izraelita községház – No. 592; Salloman Billitz szőlő, 5 egység, No. 1630-1631.

A forrásul szolgáló német nyelvű dokumentum megtalálható a Pécsi Zsidó Hitközség levéltárában.

Read Full Post »

menoAz Pécsi Izraelita Hitközség 1894. évről szóló jelentésben található az alábbi méltatás:
Jánosi Engel Lenke úrhölgy és társnői egy díszes és ritka műbeccsel bíró imaasztalterítőt ajándékoztak a hitközségnek, s azt adományi levél kíséretében annak gondozásába és oltalmába ajánlották. Az imaasztalterítő költségeihez hozzájárultak: jánosi Engel Lenke, Wertheimer Jakabné, Füchsl Gizella, Stern Karolin, Engel Berta, Weiller Sarolta, Löwy Betti, Justus Adél, csepregi Schapringer Berta, csepregi Schapringer Hedvig, Krausz Klementin, Ullmann Irma, Dr. Löwy Berta, Krausz Friderika, Fürst Emilia, Schwabach Róza, Hirschfeld Katalin, Tauszig Ilka, Tauszig Matild, Nemes Irma, Fischer Ernestin, Naschitz Róza, Böhm Berta, Alt Klára, Tolnai Ilka, Krausz Filippin, Dr. Kaufer Mórné, Oblath Paula, Reif Károlyné, Dr. Kaufer Jenőné, Pollák Adél, Mitzky Etelka, Stein Olga úrhölgyek.
Az elöljáróság hálás köszönettel fogadta a hölgyek eme nagylelkű adományát s elrendelte, hogy e ritka műbeccsel bíró imaasztalterítő a nagy ünnepeken a templomi imaasztalra helyeztessék, honnan találó és fenséges ékítményeivel hirdesse, hogy hölgyeink  szívében a vallásosság és kegyelet kialvóban nincsen, s dicső őseikhez képest ők is a szentély  fényének és méltóságának emelését szent joguknak tekintik.
Miről nevezett hölgyek oly hozzáadással értesíttettek, hogy a mű létrehozói teljes neveikkel a gyűlés jegyzőkönyvében megörökíttettek.
Az imaasztalterítő rajzait Dr. Perls Ármin tervei alapján ritka sikerrel Szirtes Ignácz főreáliskolai tanár rajzolta meg.”

A listában a hitközségi elithez és a városi gazdasági elithez tartozó családok leányainak és asszonyainak nevei olvashatók.

Köszönöm Ábrahám Verának a forrásomként szolgáló hitközségi jelentés másolatának megküldését.

A kép kattintással nagyítható.

imasztalterito

Read Full Post »