Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for the ‘Chevra Kadisa’ Category

chkbuchA helyi Chevra Kadisáról – magyar nevén a Szent Egyletről – e blog több bejegyzésében is találhatóak adalékok. Itt a Chevra Kadisa 1894. évi jelentéséből mutatom be a szervezet tagjainak névsorát. Természetesen az akkori főrabbi, dr. Perls Ármin, neve is megtalálható a listában.
A Pécsi Izraelita Község megalakulása utáni években – tehát a 19. század közepén – az elöljáróság azt a határozatot hozta, hogy akik az ilyenkor szokásos díj megfizetése után a községbe felvételt nyernek, azok automatikusan a Chevra Kadisának is tagjai lesznek. A belépési díjat – a kor országosan bevett szokásától eltérően – úgy osztották meg, hogy ennek 2/3 része a község pénztárát illette, 1/3 része pedig a Chevra Kadisa pénztárát.
Ez a gyakorlat idővel – egyelőre nincs adatom, hogy pontosan mikor – megváltozott: a községi és a Chevra-tagság ketté vált, azaz nem minden kebelbéli tag lett egyben a Chevrának is tagja.
Az alábbi lista 293 névből áll. Az 1894. évről szóló hitközségi jelentés nem tartalmazza, hány községi adót fizető izraelita volt Pécsett. Az 1898. évi jelentés 441 fő adófizetőt sorol fel. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 19. század végén – bár a két számadat között eltelt négy év – a kebelbéli tagoknak  kb. 60 %-a volt egyben a Chevra Kadisának is tagja. 40 évvel korábban ez elképzelhetetlen lett volna, akkor “dupla, vagy semmi” volt az alapelv. Tempora mutantur et iudeos mutantur in illis.

Köszönöm Ábrahám Verának a forrásomként szolgáló Chevra Kadisa jelentés másolatának megküldését.

A képek kattintással nagyíthatóak.

ckk_1894_1

chk_1894

Read Full Post »

rueckseite

“Pécesett”

Bár a Pécsi Zsidó Hitközség “hivatalos” nyelve kb. az 1880-as évekig a német volt, a magyar nyelv elsajátítása és hitközségi használata a 19. század második felében egyre nagyobb teret kapott. A magyar a század végére teljesen kiszorította a németet – nem csak a hitközség dokumentumaiban, hanem a hétköznapokban is. E magyarosodási folyamat egyik állomását “dokumentálja” a pécsi Chevra Kadisa (a temetések zsidó rítus szerinti lebonyolítását és a temető fenntartását fő feladatának tekintő Szent Egylet) egy 1869-ben Taizs Mihály nyomdájában megjelentetett kiadványa. Ez tulajdonképpen egy félbehajtott lap és a “Das Lied zur Seelen-Feier” (Dal a lélekünnephez) címet viseli.
A belső oldal bal felén német, a jobb felén magyar nyelvű fohász olvasható. A magyar nem fordítása a németnek, de a téma közös: a földi halál, amely mélyen lesújtja a hozzátartozókat, a lélek öröme, mivel így visszatérhet a Teremtőhöz.
Arról egyelőre nem találtam adatot, hogy ez a két opus egy másik Chevra Kadisától való átvétel-e, vagy netán egy pécsi izraelita a szerzőjük.
A Taizs-féle nyomda 1868-tól a Majláth (ma Kossuth) tér 2. (később átszámozás után 5.) szám alatt működött, a zsinagóga közvetlen közelében. Mivel Pécsett ekkor még nem volt zsidó tulajdonban nyomda, természetesnek vehető, hogy a hitközség – mondhatni szomszédságában – lévő nyomdász kapta a megbízást.
Az eredeti dokumentum megtalálható a Pécsi Zsidó Hitközség levéltárában.

titelblat_seelenfeier

das_lied

Ima_Hevra_Kadisa

Read Full Post »