Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Anton Piatsek építőmester’

Áron haKódes - Tóraszekrény

Áron haKódes – Tóraszekrény

Az előző két bejegyzésből megismerhető adásvételi szerződésből kitűnik, hogy a pécsi zsidó közösség 1841 nyarán a kicsivé vált Zrínyi utcai imaszoba kiváltására egy Citrom utcai lakóházat vásárolt meg. Ezt a liturgikus céloknak megfelelően Anton Piatsek (1814-1867) pécsi építőmesterrel átalakíttatta. Erről az első zsinagógáról nem ismerünk ábrázolásokat. A hitközségi archív levéltárban azonban fennmaradt több év zsinagógai ülőhelybérletének listája e templom korából. Az egyikhez rajzot is mellékeltek, amelyen a héber betűkkel jelölt tóraszekrény és a számozott helyek és  mégis képet adnak arról, hogy milyen lehetett az első zsinagóga belső elrendezése a 19. század közepén.

alaprajzA földszinten, ahol a férfiak helye volt – “Männer Abtheilung” -, három padsorban 109 ülőhelyet alakítottak ki. A listák rendszerint a 30-as számokkal kezdődnek, ami arra utal, hogy a tóraszekrény  előtt jobbra és balra az első három sorban nem bérelt senki sem helyet magának. Bár külön nincs feltüntetve, de a középső padsor előtt lehetett a bima, a tóraolvasó emelvény a tóraolvasó asztallal. Ez már eltérést jelent az ortodox zsinagógák elrendezéséhez képest, ahol a bima rendszerint a zsinagógai tér közepén áll, négy oldalról padokkal körbevéve.
A lap alsó negyedében a női karzat ülőhelyeinek elrendezését rögzítették, ahol 72 nő számára lehetett helyet bérelni. A hitközség elöljárósága a női karzat kialakításához ugyancsak Anton Piatsek építőmestertől kért tervet és árajánlatot.
Az 1869. július 22-én felszentelt második zsinagóga átadásával a hitközség ezt az első zsinagógáját lebontotta (1870-ben már nem állt), és a helyére más funkciójú épületet már nem emelt.

Anton Piatsek terve a női karzat megközelítésére.

Anton Piatsek terve a női karzat megközelítésére.

 

Reklámok

Read Full Post »