Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Böhm Jenő’

nevekA pécsi Pro Pannonia Kiadói Alapítvány gondozásban a pécsi zsidó közösség elpusztításának 70. évfordulója alkalmából nemrég egy kötet jelent meg ’„Elköltözött” szomszédaink’ címen. A szerző korabeli források alapján felrajzolta a pécsi zsidó közösség 1944-es lakás- és üzlettopográfiáját. E bejegyzésben erről  a könyvről tudhatók meg részletek.
„Az e könyv lapjain »elköltözöttek« közül néhányan a rokonaim, nagyszüleim voltak. Egykori házuk előtt, a Munkácsy Mihály u. 5. előtt »botlatókő« jelöli meg, itt élt Böhm Jenő, anyai nagyapám és az egész Böhm család. (…) A Lánc utca 15. sz. házban e könyv adatai szerint Stark Tibor, apám élt első feleségével, kisfiával, és pár házzal arrébb a Stark család, a nagyszülőkkel, rokonokkal. Ők is »elköltöztek«, és soha vissza nem tértek. Ez a ház már a régi helyén nem található, virtuálissá vált, ott is csak egy »botlatókő« emlékeztet 1887-ben született nagyapámra, Stark Károlyra. (…) A dokumentumok és a térképek érzékelhetővé teszik egyszer volt jelenlétüket Pécs városában, és felerősítik bennem fájdalmas hiányuk érzetét. Vagyunk még néhányan, egyre kevesebben, akik izgatottan lapozzák fel majd e könyvet, keresve családjaink egykori életének helyét, nyomait.”
(Részlet Dr. Stark Andrásnak, a Pécsi Zsidó Hitközség alelnöknek előszavából)

Tartalomjegyzék

Előszó (Dr. Stark András)
Bevezető
Időrendi áttekintés – Pécs, 1944. március – december
A lakástopográfia főbb forrásai
Az 1944-ben „elköltözött” szomszédok
A pécsi lakásínség „megoldása”
Az üzlet- és üzemtopográfia forrásai
Pécsi zsidó kereskedők, vállalkozók, iparosok
A zsidó tulajdonú üzletek és vállalkozások sorsa
Üzletvezetői kinevezések
Üzletigénylések
Az árukészletek
Pécsi zsidó orvosok és ügyvédek
Pécs 1944-es és 2014-es utcaneveinek megfeleltetése
Felhasznált irodalom

További információk a kötetről: www.propannonia.hu

A 160 oldalas kötet bolti ára 1750.- Ft. Megrendelhető a kiadónál is.

elköltözött

Read Full Post »