Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘dr. Steiner László’

ZS1A Sztójay-kormány nem elégedett meg a zsidó tulajdonban lévő vállalkozások és magánvagyonok zár alá vételével, hanem azt is szerette volna megtudni, hogy 1944. március 22. óta milyen vagyontárgyak kerültek keresztényekhez.  Az 1944. április 16-án életbe lépő 1600/1944 M. E. sz. rendelet 1. § 4. bekezdése alapján bejelentési kötelesség terhelte azokat a nem zsidó személyeket is, akik zsidó tulajdonában lévő vagyontárgyat bármilyen címen „őrizetükben” tartottak. Ezzel kötelezték a lakosságot, hogy 1944. április 30-ig a náluk lévő zsidóktól átvett ingóságok jelentsék be. A helyi lap, a Dunántúl, május végéig sokat foglalkozott az üggyel, folyamatosan figyelmeztetve az olvasókat eme hazafias kötelességükre. A lapban ez a bejelentési minta jelent meg azoknak segítségül, akik esetleg nem tudták volna, hogyan is írják meg a helyi hatóságnak, mit vettek át a zsidó tulajdonos gettóba vonulása előtt:

Tekintetes

Polgármesteri Hivatalnak

P é c s

Felhívásra bejelentem, hogy …………………………………… zsidó pécsi (itt a zsidó régi lakcímét kell közölni utca és házszám megjelölésével) lakosnak az alábbi ingóságai vannak nálam (vagy máshol).

(Ebben a bekezdésben az ingóságokat részletesen fel kell sorolni.)

 Az ingóságok megőrzés, tárolás, ajándékozás, vétel, stb. címén (a valóságnak megfelelő adatok szerint) kerültek hozzám.

            (Azután esetleges megjegyzéseit írhatja a bejelentő.)

            Pécs, 1944. május hó …. n.

         ………………………………..
keresztény neve
pécsi (…………. u. …. sz.) lakos”

A napilap felhívta „az érdekelt keresztény közönség figyelmét arra, hogy a zsidók ingóságai a magyar nemzeti vagyonnak részei, amelyek bárminő formában történő eltulajdonítása, megszerzése vagy elrejtése rendkívül súlyos következményeket von maga után.”

Alább három levelet közlök, amelyek bepillantást adnak a lakossági bejelentések tartalmába.  A levelek eredetije megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában.

──────────

 

 

Tekintetes Polgármesteri Hivatalnak

P é c s

             Felhívásra bejelentem, hogy L á n g   N.[1]  zsidó pécsi lakos lakott Rákóczi út 22. szám alatt, kinek lakását átvettem, az alábbi ingóságai vannak nálam:

            1 (egy) drb. faállványra szerelt villanylámpa vászon ernyővel,

            4 (négy) drb. kis zsúrasztalkák.

            Nevezett zsidó ezen ingóságokat a „Gettóba” akarta magával vinni, de ott nem tudta elhelyezni, azzal hozta vissza, hogy később fogja elszállítani.

             P é c s, 1944. május hó 24-én.

 Hazafias tisztelettel:

  Ravasz Jakab, Rákóczi út 22.

 ──────────

Pécs szabad királyi város Polgármestere

Pécs, 1944. évi június hó 24-én. P é c s

Jelentem, hogy Eisner Dócziné tulajdonát képző 1 drb. gyermekmérlege kölcsönben tulajdonomban van.
A mérleget feleségem még 1944. évi február havában kérte kölcsön.
A mérleget még jelenleg is használom, és szeretném, ha ez év végéig a lakásomon maradhatna, mivel kis gyermekem csak az 5. hónapjában van és az állandó mérés kívánatos.
A mérleget használat után rendelkezésre bocsátanám.

Birinyi Zoltán
m. kir. százados
Lakásom: Pécs-Gyárváros, Gyár utca 15.

──────────

Tekintetes Polgármesteri Hivatalnak

P é c s.

Felhívásra bejelentem, hogy dr. Steiner László zsidó pécsi Ferencziek u. 20. szám alatti lakosnak az alábbi ingóságai vannak nálam:
1 drb. iratszekrény az ügyvédi irodára vonatkozó periratokkal és jogi könyvekkel.
Az ingóságok úgy kerültek hozzám, hogy nevezett ügyvéd irodájának gondnokául ki lettem rendelve és az iratok megőrzése kötelességem. Miután nem volt szekrényem a gondnokolt iroda elhelyezésére, az iratokat iratszekrénnyel együtt hozták át hozzám.
Pécs, 1944. május 24.

Dr. Kertész Endre
ügyvéd
pécsi, Hunyadi u. 14. sz. alatti lakos

steiner
──────────

[1] Az „N” itt nem a zsidó utónevének kezdőbetűje, hanem azt jelenti, hogy nem ismert. A lakásban Lang Adolf élt.

Read Full Post »