Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Draskovich gróf’

Kiddusserleg részlete.

Pécsi Kiddus-serleg részlete. (A kép kattintással nagyítható.)

Ebben a bejegyzésben folytatom jánosi Engel Adolf pécsi zsidó nagyiparos “Aus meinem Leben” (Életemből) című önéletrajzi írásának fordítását.
Köszönöm Christof Baiersdorf úrnak, hogy rendelkezésemre bocsájtotta a német szöveget.

“1884-ben Sándor fiam részére megvettem a Bécs-oberdöblingi régóta nagy hírű Barawiczka-féle parketta- és épületasztalos gyárat, amelyet – odaköltözve – ügyfelei megelégedésére azóta ő vezet, és még a császári udvarnak is szállít.
Az 1885-ös Budapesti Országos Kiállításon a Kultuszminisztérium megrendelésére mi építettük meg a Fundational pavilont, amelynek szolid és sikerült kidolgozása általános elismerésben részesült. Jóllehet a fővárosi magisztrátusnak részben ingyen, részben nagyon olcsó áron közel 100 pavilont ajánlottak fel, mégis az általunk szállítottat vette meg magas áron a Kultuszminisztériumtól, és Budán a János-hegyen állíttatta fel, mert az tartósságban a többit túlszárnyalta.
1885-ben vettem meg Gyula fiam számára Draskovich gróf úrtól az Ócsárd–Pázdány birtokot. A gróf nagyon elégedetten nyilatkozott a vételárról, ami számomra a legörvendetesebb, mivel nem vásárolok olyan személytől, aki szorult helyzetben van. Ez a birtok is bérbe volt adva, azonban a bérlő, aki nagyon rendes ember volt, a jánosi társának teljesen az ellentéte, addig maradhatott, amíg sikerült neki egy másik bérleményt szereznie.
1845-ben az összes adóm 10 Forint volt; ma 6000 Forintot fizetünk közvetlen adóként a többletdíjakkal együtt, és hasonlóan magas összeget közvetett módon mint szállítási adó, illetékek, stb. .
Az üzleti életben a hitelezéseknél mindig óvatosan jártam el, mégis több mint negyvenezer Forintot veszítettem üzleti praxisom folyamán a hiszékenységem miatt.
Habár mindig a békesség híve voltam, és amint megmutattam, ennek érdekében nem egyszer nagy áldozatokat is hoztam, üzleti pályám folyamán mégis 50 pert kellett végig küzdenem. Több évvel ezelőtt a legkeményebb télben találkoztam egy ügyvéddel, aki tíz éven át az ádáz ellenlábasom volt, azóta saját hibájából teljesen lecsúszott. Nagyon rosszul volt öltözve és vacogott a hidegtől. Csináltattam neki egy meleg öltönyt, és amikor eljött hozzám, hogy megköszönje, azt válaszoltam, nem tartok igényt semmiféle hálára, csakis a ritkaság miatt vállaltam ezt a kiadást, mert rendszerint ha egy ügyvéd olyan hosszú ideig viszi a pereket, mint ö, az ügyvéd meggazdagodik, az ügyfél tönkremegy, most ellenben ennek fordítottja történt.”

Read Full Post »