Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘jánosi Engel Berta’

Emlékmécses tábla Dr. Lóránt Lipót száma.

Dr. Loránt Lipót orvos 1845. december 6-án született Baján. Családneve 1903-ig Lőwy, de Leowy-ként írva is előfordul.
Orvosi tanulmányait Budapest és Bécs egyetemein végezte, majd katonaorvos volt Törökországban. 1878-ban telepedett le Pécsett. Itt feleségül vette Engel Adolf Berta nevű lányát. Szakmai felkészültségének és családi kapcsolatainak köszönhetően hamarosan az egyik legkeresettebb orvosa lett a városnak. Ismert volt iskolaorvosi és közegészségügyi tevékenységéről, a közgyűlés virilis tagjaként (1894-1922) felhívta a figyelmet a városi csatornázás megoldásának higiéniai fontosságára.
A Széchenyi tér 3. sz. bérpalota róla kapta nevét, családja feltehetően ajándékként kapta a bérházat építtető apósától. Lőwy Lipót az izraelita hitközség ügyeinek intézésében is tevékenyen részt vett. 1878-tól a képviselő-testület majd az elöljáróság tagja. A hitközség alelnökeként vezette a Dunántúl zsidóságának együttes értekezletét (1891), amely az izraelita felekezet recepciójáért emelte fel szavát. Az alelnöki tisztségről 1894-ben mondott le. (Helyére egyik sógorát, jánosi Engel Józsefet választották.) 18?? és 1894 között az izraelita népiskola iskolaszékének is tagja. Az I. világháború és Pécs szerb megszállása idején, 1914-től 1919. január 1-éig volt az izraelita hitközség elnöke. Tevékenységét a gyülekezet karitatív munkájának szervezése, a válságba jutott hitközségi intézmények fenntartása, és a szerb megszállás (1918-1921) elleni hazafias kiállás jellemezte. 1922. augusztus 5-én Pécsett hunyt el.

Köszönöm Vörös István Károlynak, hogy rendelkezésemre bocsájtotta Pécs neves zsidó személyiségeiről készített adatbázisát. További forrás: A Pécsi Izr. Hitközség jelentése az 1894. évről. Pécsett, Telegdi Áron könyvnyomdája, 1895

A Lóránt házaspár síremléke a pécsi zsidó temetőben. A kép  kattintással nagyobbítható.)

A Lóránt házaspár síremléke a pécsi zsidó temetőben. (A kép kattintással nagyobbítható.)

Read Full Post »