Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Konrád György Kossuth díjas író’

fensterPécsi Zsidó Hitközség és Sant’ Egidio Közösség pécsi csoportja május 9-én nyolcadik alkalommal szervezett közösen megemlékezést az 1939-ben elfogadott “2. zsidótörvény” által zsidónak minősített pécsi emberek gettóba kényszerítése évfordulóján.
Ebben a bejegyzésben Nagy János (Sant’ Egidio Közösség Pécs) emlékbeszédét teszem közzé, és pár fényképpel felidézem a rendezvényt:

Tisztelt Főrabbi Úr, Iró Úr, Képviselő Urak, kedves Barátaim!

(Schönberger András főrabbi, Konrád György Kossuth díjas író, Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Nagy Csaba alpolgármester, Csizi Péter alpolgármester)

Megrendülve állok ezen a helyen, ahol nem állhatnék, ha nem történt volna meg mindaz, ami megtörtént, és aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Nem állhatnék itt, és nem kellene itt állnom, mert, azok unokái, akik egykor a karzaton, vagy itt lenn a férfiak között ültek gyerekként, iskolatársaim lehettek volna. Együtt tanultunk volna egymástól hasznost – haszontalant, boldog barátságban. De nem így lett, mert 69 évvel ezelőtt ezeket a gyerekeket elvitték, és megsemmisítették. Elpusztították ezen ország lakosainak 5%-át, mintegy 400.000 embert. Visszataszították hazánkat a középkorba, megfosztották a modernitás motorjától, elvették az együttélés lehetőségét.
Ha a látogató ebbe a zsinagógába betér, netán feljut a karzatra és behunyja a szemét, képzeletében megjelennek az ünneplőbe öltözött lányok és asszonyok, a földszinten jobbra-balra forgolódó, kápelit viselő férfiak. Nagy ünnepekkor, mondják, olyan sokan voltak, hogy nem jutott mindenkinek ülőhely. Aki elképzeli, maga előtt látja a gyerekeket; olyanok, mint a sajátjai.
Nem játszottunk együtt a meg nem született unokákkal, nem jártunk együtt iskolába, de tanultunk róla, hogy miért. És a mai fiatalok is tanulnak róla.
Furcsa dolog ez a megemlékezés, hiszen emlékezni arra tudunk, akit ismertünk, mi viszont évről – évre abba kapaszkodunk bele, hogy nem ismertük a mártírokat, de tudjuk mi történt velük. És minden évben eddig volt valaki, aki ismerte őket, vagy tudott róluk, vagy átélte, vagy látta mindazt, ami velük történt. Szavaik kincsek, amelyek történelmi távlatban is csak az elmúlt húsz évben kerültek elő. Weiss Jenőné Zsuzsa néni, Kaufmann Pali bácsi, Krassó Sándor, Mitczki Ervin elbeszélései segítettek bennünket az elmúlt években. Idén Garai András Júda az Ördög vigyorgott a lángokból című írása és Konrád György író úr személyes jelenléte és szavai segítik a gondolkodásunkat. Konrád György átélte mindazt, amiről mi csak a történelemkönyvekből tudunk, átélte, hogy rokonai nagy része, és Berettyóújfalú 200 zsidó gyermeke egyik pillanatról a másikra eltűnt, Mengele doktor pálcája a halálba intette őket, elhamvadtak.
Kedves Író Úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy itt van. Kérem, segítsen bennünket a múlt jobb megértésében, és abban is, hogy miképp építsünk egy olyan világot, amelyben ez soha többé nem ismétlődhet meg.
Márpedig az ostobaság újra és újra erőre kap, dühödt jelszavakat kiabál. Emberek száját használja, akik talán nem is tudják, hogy mit beszélnek, hogy szavaik milyen tetteket hívnak elő.
A vallásos ember azt mondja, a mártírok véréből élet fakad. A Shoa hamvain létrejött Európa. Nyugati fele talán jobban meg is tanulta ezt, több akarat és figyelem jutott rá. Mi magyarok Európára sokszor azonban csak, mint gazdasági, politikai térre tekintünk. De Európa több ennél. Európa az az álom, ami Auschwitz után, az addig egymással háborúzó nemzetek között valóra vált, tagországai elhatározták, hogy a holokauszt borzalmai után, soha többé ne lehessen valakit vallása, nemzetisége miatt a társadalomból kirekeszteni. Európa nem ideológia, Európa az a soknemzetiségű és vallású kontinens, amelyre a világ, ha nem is minden szempontból, de kulturálisan, emberileg odafigyel, mintaképnek tart.
A Sant’Egidio Közösség tagjaként Afrikán, Ázsián és Amerikán át ezt a sokszínű egységet éljük. Tapasztalatom, hogy az antiszemitizmus, a cigányellenesség egyetlen orvossága a „barátság”, megalapozója a kedvesség, a türelem, a tanulás, az ismeret, egyszóval a kultúra.
Nyolcadik éve emlékezünk meg ebben a formában, a Zsidó Hitközség, a San’t Egidio, Pécs városának polgárai, különböző nézetű és gondolkodású felnőttek, fiatalok, akik közül sokan elzarándokoltak velünk Auschwitzba. Az emlékezésből, az áldozatok lábának nyomain indultunk el. Mára barátság van közösségeink között. Időseink láthatatlan szálakkal kötnek össze generációkat, a megzabolázatlan ifjúság pedig csüng szavaikon, mert hitelesek, érdekesek és bölcsek. Minden látszat ellenére, a fiataloknak ez kell, bölcsesség és élni tudás.

Ma esti megemlékezésünk egy újabb állomás. Kimagaslik a hétköznapokból, tartópillérei a hétköznapokban megélt közös munkálkodás. A sok közül egyet hadd említsek, a Zsidó szeretetotthon és a Sant’Egidio, de tulajdonképpen a Katolikus Egyház közötti szoros kapcsolat, közös szolgálat, amely példaértékű, megnyilvánul a közös szándékban és tettekben, hogy időseink életét szebbé tegyük, megnyilvánul a vallásos élet feltételeinek biztosításában.

Kívánom, hogy ma esti rendezvényünk szolgáljon mindannyiunk és városunk épülésére! Növekedjék a barátság és a kultúra, tartsa távol tőlünk a Teremtő a barbárság démonait!

——————————————————————————————————————————————————

Köszönöm Nagy Jánosnak, hogy rendelkezésemre bocsájtotta a beszédét.

Csizi Péter, Nagy csaba, Hoppál Péter, Konrád György

Csizi Péter, Nagy Csaba, Hoppál Péter, Konrád György

Nagy János emlékbeszéde közben.

Nagy János emlékbeszéde közben.

szőke Péter (San' Egidio Budapest) Schweitzer József ny. orsz. főrabbi üzenetét olvasta fel.

Szőke Péter (Sant’ Egidio Budapest) Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi üzenetét olvasta fel.

Nyúl Viktor Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök üzenetét olvasta fel.

Dr. Hoppál Péter parlamenti képviselő beszéde közben.

Dr. Hoppál Péter parlamenti képviselő beszéde közben.

Schöberger  András pécsi főrabbi is megemlékezett a közösség mártírjairól.

Schöberger András pécsi főrabbi is megemlékezett a közösség mártírjairól.

Szőke Péter, Konrád  György és Nagy János - A pódiumbeszélgetés résztvevői.

Szőke Péter, Konrád György és Nagy János – a pódiumbeszélgetés résztvevői.

Read Full Post »