Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Moses Waiszmair’

A pécsi zsidó község kezdeteivel foglalkozó írásokban – Cserkúti Adolf levéltáros 1914-es dolgozatára hivatkozva – azt olvashatjuk, hogy a helyi zsidók első elöljárója – 1842-től – Moritz Fuchs / Fuchs Móric. Ha azonban figyelmesen megnézzük a pécsi zsidó község és Vitéz Ferenc kebelbéli polgár között létrejött adásvételi szerződést, amely 1841. július 4-én kelt, és amelyben Vitéz házát a zsidók megveszik zsinagóga céljára, azt látjuk, hogy az első aláíró nem Fuchs, hanem Moses Waiszmair. Az ő neve alatt áll:  Juden gemeinde vorsteher, azaz:  a zsidó község elöljárója. Moritz Fuchs a második név, amely mellett, mint ahogy Salamon Kaufer és Sigmund Grün neve mellett / alatt sem áll funkció. Ők a kebelbéli pécsi zsidók képviselői, titulus nélkül. szerzalairasA fentiekből az derül ki, hogy ekkor informálisan Moses Waiszmair töltötte be zsidó elöljáró szerepét. A község létszáma az 1840. évi XXIX. törvénycikk megjelenése óta azonban erősen megnőtt, és így egy vezetőnek már szüksége volt a helyhatóság legitimációjára is. Pécs Város Tanácsa 1842. évi jegyzőkönyvében április 9-én ezzel kapcsolatban ez olvasható: “Az e’ városban tűrt Zsidó Község, mivel a’ száma szaporodott; a’ tűrtek és nem tűrtek közt a’ jó rendnek fenntartása és ezen Tanáts Rendeléseinek foganatosítása végett engedelmet magoknak adatni kérnek, hogy egy elöljárót /: Zsidó Bírót :/ magoknak választhassanak.” A tanács úgy határozott, hogy a városban “lakhatási jussal” rendelkező zsidók a Kapitányi Hivatal hozzájárulásával válasszanak maguk közül egy elöljárót, és a személyt helybenhagyás végett jelentsék be. A május 7-i jegyzőkönyvben rögzítették a Kapitányi Hivatal jelentését, miszerint a városban lévő zsidók az ő jelenlétében “Fux Móritzot” választották meg elöljárónak.

fuxm

Reklámok

Read Full Post »

Meghatalmazás

Meghatalmazás

A Pécsi Zsidó Hitközség archív irattárában több dokumentum fennmaradt a kezdeti időkből. Ezek közé tartozik egy meghatalma- zás is, amely 1846 márciusából származik. Ebben a pécsi elöljáróság megbízta két tagját – Moritz Fuchsot és Joachim Schapringert -, hogy képviseljék Pécs összes izraelitáját egy pesti tanácskozáson, melyet abból az alkalomból hívtak össze, mert V. Ferdinánd király eltörölte a Mária Terézia által 1743-ban elrendelt “Toleranztax”-ot, a zsidók által fizetendő türelmi adót.
Alább bemutatom az elöljáróság tagjainak aláírást. A fenti két személyen kívül ők képviselték a pécsi zsidó közösséget 1846-ban: S.(igismund) Grün szószóló, Adolph Engel, P.(hiliph) Trebitscher, Salamon Kaufer, Andras Schwarcz, Johan(n) Reich, Gabriel Reich (?), Salamon Sax, Mayer Wiener, Ig.(naz) Kaufer, (Moses) Waiszmair.

Vorstand1846

A pécsi elöljáróság tagjainak aláírása 1846-ban. (Kattintással nagyítható.)

Read Full Post »