Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Pécsi Katonai Állomásparancsnokság’

Ebben a bejegyzésben megkezdem jánosi Engel Adolf sokoldalú tevékenységének részletes bemutatását. Ő az, aki Pécsett nem méltó arra, hogy visszakapja az 1958-ban megváltoztatott utcanevét – függetlenül attól, hogy 1990-től melyik pártzászló alatt tömörülnek többen az önkormányzati képviselők.
Elsőként egy bécsi hadügyminisztériumi elismerést közlök 1868-ból saját fordításomban. Alatta az eredeti dokumentum képe látható, és egy 1870-ből származó megbízás a Magyar Királyi Honvédség főparancsnokától.
Köszönöm Christof Baiersdorf úrnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta az itt közölt dokumentumokat.

Cs. k. Birodalmi Hadügyminisztérium
        5. Ügyosztály, 2417. szám. 

A Birodalmi Hadügyminisztérium a f. év május 25-én az ő császári fenségének, Albrecht főherceg tábornagy úrnak küldött beadványából, és az ehhez mellékelt bizonyítványokból tudomást szerzett az Ön úszásoktató módszeréről.
Ennek célszerűségét elismerve megbíztuk a Pécsi Katonai Állomásparancsnokságot, hogy próbálja ki ezt az oktatási módszert, és tegyen nekünk erről jelentést.
A Birodalmi Hadügyminisztérium úgy látja e jelentésből, hogy az Ön oktatási módszere lényegében megegyezik d’ Argy kapitánynak a hadseregnél már bevezetett oktatási módszerével, és ettől főként csak a járómedencében[1]végzett gyakorlatokban különbözik.
Abból a célból, hogy az Ön oktatási módszerének előnyeit általánosan közzé tehessük, arra kérjük, szíveskedjen a járómedencében való gyakorlás pontos leírását számunkra megküldeni, valamint arról nyilatkozni, hogy ezt a járómedencét olyan vizeknél, amelyek adottságai ezt egyáltalán megengedik, minden költség nélkül ki lehet-e alakítani.
Végül a Birodalmi Hadügyminisztérium kellemesen indíttatva érzi magát, hogy Önnek a Pécsi Helyőrség jelentékeny számú katonájának tartott ingyenes úszásoktatásáért, valamint a jelen tárgyban mutatott igyekezetéért és hazafias érzelmeiért kifejezze a jól megérdemelt elismerését .

Bécs, 1868. December 30-án.

                        A Birodalmi Hadügyminisztérium nevében

Roßbacher altábornagy  s.k.

Tekintetes
Engel Adolf
kereskedő úrnak, az Albrecht főhercegről nevezett
pécsi Úszó- és Tornaintézmény tulajdonosának és vezetőjének


[1] A „járómedence” alatt olyan medencét kell érteni, amelynek a vízmélysége lehetővé teszi a lábon való állást, ill. az azzal való biztonságos haladást.
kkk-engel
kir-honv
Reklámok

Read Full Post »