Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Pollák Adél’

menoAz Pécsi Izraelita Hitközség 1894. évről szóló jelentésben található az alábbi méltatás:
Jánosi Engel Lenke úrhölgy és társnői egy díszes és ritka műbeccsel bíró imaasztalterítőt ajándékoztak a hitközségnek, s azt adományi levél kíséretében annak gondozásába és oltalmába ajánlották. Az imaasztalterítő költségeihez hozzájárultak: jánosi Engel Lenke, Wertheimer Jakabné, Füchsl Gizella, Stern Karolin, Engel Berta, Weiller Sarolta, Löwy Betti, Justus Adél, csepregi Schapringer Berta, csepregi Schapringer Hedvig, Krausz Klementin, Ullmann Irma, Dr. Löwy Berta, Krausz Friderika, Fürst Emilia, Schwabach Róza, Hirschfeld Katalin, Tauszig Ilka, Tauszig Matild, Nemes Irma, Fischer Ernestin, Naschitz Róza, Böhm Berta, Alt Klára, Tolnai Ilka, Krausz Filippin, Dr. Kaufer Mórné, Oblath Paula, Reif Károlyné, Dr. Kaufer Jenőné, Pollák Adél, Mitzky Etelka, Stein Olga úrhölgyek.
Az elöljáróság hálás köszönettel fogadta a hölgyek eme nagylelkű adományát s elrendelte, hogy e ritka műbeccsel bíró imaasztalterítő a nagy ünnepeken a templomi imaasztalra helyeztessék, honnan találó és fenséges ékítményeivel hirdesse, hogy hölgyeink  szívében a vallásosság és kegyelet kialvóban nincsen, s dicső őseikhez képest ők is a szentély  fényének és méltóságának emelését szent joguknak tekintik.
Miről nevezett hölgyek oly hozzáadással értesíttettek, hogy a mű létrehozói teljes neveikkel a gyűlés jegyzőkönyvében megörökíttettek.
Az imaasztalterítő rajzait Dr. Perls Ármin tervei alapján ritka sikerrel Szirtes Ignácz főreáliskolai tanár rajzolta meg.”

A listában a hitközségi elithez és a városi gazdasági elithez tartozó családok leányainak és asszonyainak nevei olvashatók.

Köszönöm Ábrahám Verának a forrásomként szolgáló hitközségi jelentés másolatának megküldését.

A kép kattintással nagyítható.

imasztalterito

Read Full Post »