Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Rosalie Schwarz’

Az egykori esküvő baldachin (hüpe) részlete.

Az egykori pécsi esküvő baldachin (hüpe) részlete.

A Pécs Zsidó Község elöljárósága 1845-ben az alábbi jegyzőkönyvet vette fel:

1845. január 19-én a község elöljáróságának ülésére behívatták Samuel Steinert, és a következő kérdéseket intézték hozzá: Hol született? Melyik évben házasodott meg? És milyen okból nem él együtt nőjével, Rosalie Steinerrel, született Schwarz-cal. Válaszai: Samuel Steiner veszprémi születésű, kilenc évig a Tek. Baranya Vármegye-beli Hídvégen élt. A Baksából való feleségével, Rosalie Schwarz-cal, 1832-ben kötött házasságot, és mivel a felesége 1844-ben felvette a római katolikus vallást, ezért Samuel Steiner azt nyilatkozza a község elöljárósága előtt, hogy ő őt mostantól nem ismeri el többé feleségének és soha nem egyezik már bele, hogy vele együtt éljen. Történt 1845. január 19-én.

Hídvég település ma Baranyahídvég, Pécstől dél-délnyugati irányban 35 km-re. Baksa település Pécstől délnyugati irányban 18 km-re fekszik, egykor a Baksa-görcsönyi uradalom része volt. Az 1785-87-es összeírás a településen 24 zsidót említ. Az egyik korai izraelita temető is itt volt Baranyában.
Az eredeti jegyzőkönyv megtalálható a Pécsi Zsidó Hitközség levéltárában.

Az első áttérés dokumentálása.

Az első áttérés dokumentálása.

Reklámok

Read Full Post »