Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘türelmi adó’

Az 1840. évi XXIX. törvény rendkívül fontos lépés volt a magyarországi zsidók emancipációja felé, amely azonban a még Mária Terézia által zsidókra kirótt megszégyenítő “türelmi adót”, amelynek a neve később “kamarai adóra”, változott, nem törölte el. Erre csak 1846-ban került sor. E törvény legnagyobb eredménye azonban a szabad letelepedés lehetősége volt, a bányavárosok kivételével. Ennek eredményeképp a következő évtizedben több tízezer zsidó érkezett Magyarországra, ill. a hazai falvakból is megindult egy erőteljes beáramlás azokba a városokba, amelyek addig nem, vagy csak korlátozott számban engedtek be izraelitákat falaik közé.
A pécsi zsidóság létszáma az 1867-es kiegyezésig különböző források alapján így alakult:

1813: 8 felnőtt férfi
1823:       10 család
1827:      “27 zsidó”
1840:    72 személy
1842:  187 személy
1846: 228 személy
1850: 385 személy

1867-ben 1623 zsidó lélek élt Pécsett, ez az akkori lakosság 7%-a volt.
Még ez év november 25-én gróf Andrássy Gyula miniszterelnök beterjesztette a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a képviselőház és a főrendi ház is nagy többséggel elfogadott. E törvény a társadalmi felemelkedés soha nem látott lehetőségeit nyitotta meg a hazai zsidóság előtt. A törvény rendkívül rövid szövege így szól:

1867. évi XVII. törvénycikk
az izraeliták egyenjogúságáról polgári és politikai jogok tekintetében.
1. § Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogositottaknak nyilvánittatnak.
2. § Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet, ezennel megszüntettetik.

A zsidó vallás teljeskörű egyenjogúsítására – “recepciójára” – azonban csak majd’ 30 év múlva került sor.

Forrás: Schweitzer József – A Pécsi Izraelita Hitközség története.
Budapest, 1966, 26. és 61. oldal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsidóemancipáció


Read Full Post »