Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Vindisch Ferenc’

kipa1Pécs város tanácsa továbbította a pécsi izraelita község előző bejegyzésben ismertetett felajánlását, hogy egyenjogú tagként jelentkeznének a nemzetőrségbe. A “polgári ör hadak” kapitányai Nagy Imre “Ör hadi ügyvéd” által írásban küldték meg állásfoglalásukat a kérdésben. Íme az előzmények ismeretében cseppet sem meglepő válasz:

“Tekintetes Tanács!

A  Polgár mesteri hivatal által ama föl világosítás kívántatván, hogy valjon a’ fegyveres ‘s dísz ruhás polgári őr hadak kebelükbe Sidokat be ‘s föl venni akarnak-e? ennek folytán jelentjük: miként a’ magyar gyalog ismét a’ vadász polgári ör hadak f. e. Június 22-én ez eránt megkérdeztetvén egyhangúlag ‘s köz-akarattal nyilatkosztatták, hogy ök örhadak tagjai közé nem kívánnak Sidókat be ‘s föl venni. Midőn ez eránti jelentésünket tennők, vagyunk Pécsett Junius hó 23-án 1848 eszt.

A’ Tekéntetes Tanátsnak

alázatos szolgái
Obadich Josef  jelessen a’ polgári
ör hadak ör Nagya
Berger Károly, a’ Magyar
gyalog po. ismét
Vindisch Ferenc, a’ Vadász
polgári ör hadak Kapitányai.”

Forrás: Pécs Város Tanácsának 1848. évi jegyzőkönyvei. Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára.IMG_3682

Read Full Post »