Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘vitéz Náray Jenő’

ZS1Ebben a bejegyzésben három további olyan 1944-es dokumentum olvasható, amelyben pécsiek nyilatkoznak arról, hogy kitől milyen ingóságot vettek át megőrzésre. E témához egy rövid bevezető az előző bejegyzésben olvasható. Az 1. irat eredetije a Pécsi Zsidó Hitközség irattárában, a 2. és 3. eredetije a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárban található.

 ──────────

I

Elismervény

Alulírott ezennel elismerem, hogy a mai napon Marton Pálnétól megőrzés végett a következő tárgyakat átvettem és azokat a Teréz u. 9. alatt[1] tárolom.

 1. Egy 6 db-ból álló szalongarnitúra.

2. Hat darab kép, nem márkás képek.

3. Néhány használt konyhaeszköz, gyúró tábla, szita, stb.

4. Két darab falióra.

5. Négy darab függöny két tartóval.

 

Pécs, 1944. május 11.

Előttünk mint tanúk:

Pichler Mária                                                                                Marton Pálné

Haller Ilona                                                                                  ifj. Reiter János

──────────

a

            Méltóságos Polgármester Úr!

         Tisztelettel bejelentem, hogy a zsidó gettó miatt a Vas Gereben 57. sz. lakásból a Perczel u. 32. I. 4. sz. lakásba költöztem át. A lakás előző bérlője Steiner Simon zsidó bérlő elköltözése után két drb. szekrényt hagyott itt a lakásban. Az egyik az előszobában van elhelyezve. Egyajtós beépített faliszekrény. A másik a fürdőszoba benyilójában elhelyezett kétajtós ruhaszekrény, a tetején elhelyezett felső építménnyel. Mindegyik matt csontszínre mázolva.

            Amíg a város elöljárósága másként nem intézkedik, illetve a fentnevezett bútordarabokat a lakásból hivatalosan el nem szállítja, ezeket a lakás tartozékának, vagyis állami vagyonnak tekintem, és akként használom, őrzöm.

            Hazafias tisztelettel

Pécs, 1944. május 24.

Nádor (Nyúl) István
kir. postatiszt

harctéri sebesülés és hadikórházi
felgyógyulás utáni eü. szabadságát
jelenleg otthon töltő zászlós

──────────

a

Polgármesteri Hivatalnak

                                                                                                                                             P é c s.

Pécs, 1944. júl. 17.

            Folyó év május 6-án Dr. Stark Endre volt zsidó ügyvéd Pécs, János u. 6. I. emeleti lakásába költözködtem. Május 21-én már bejelentettem, hogy a volt tulajdonos által itt visszahagyott bútorok közül az ő felkérésére miket vettem át megőrzésre.

            Ez ideig nem jelentettem be még az alábbi tárgyakat azért, mert az volt a meggyőződésem, hogy szorosan a lakás tartozékait képező tárgyakat nem kell bejelenteni. Miután felsőbb rendelkezést kaptam, hogy ezeket is csak jelentsem be, ezért azokat az alábbiakban sorolom fel:

  1. ) Egy drb. Köhler rendszerű beépített kályha. 2.) Kettő drb. cserépkályha. 3.) Egy drb. kevésbé használható konyhai tűzhely. 4.) Három drb. falra szerelt kisméretű fali lámpa. 5.) a fürdőszobában a falra szerelve egy kis méretű tükör, szappantartó, egy kis fali szekrény. 6.) Tíz ablakra való függönyvászon, amit a volt háztulajdonos átadott azzal, hogy az ablakokon levő most már gyenge vászonrolókat azzal cseréljem ki. A folyó évben ugyanis esedékes a vászonrolók kicserélése, mert a házban csak vászonrolók vannak felszerelve.

Hasonló bejelentést tettem a Pénzügyigazgatóságnak is.

vitéz Náray Jenő

náray

[1] Marton Pálnénak a Teréz u. 9. sz. alatt saját tulajdonú lakása volt.

Read Full Post »