Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Vörös István Károly’

ablak16E blogot pontosan öt évvel ezelőtt – 2011. május 17-én – gyakorlatilag türelmetlenségből indítottam. Eredetileg egy honlapot kívántam létrehozni a pécsi zsidóságról, ami folyamatosan bővíthető. Ennek az volt az oka, hogy a pécsi zsidó közösségről szinte semmilyen információ nem volt a neten, csak képek a zsinagógáról, és esetenként egy-egy rövid leírás róla.
Úgy gondoltam, hogy a honlap tartalmát egy munkaközösség gondozza majd. Olyan személyek, akiket kutatásaik, vagy egyéb, a pécsi a zsidó közösségehez kapcsolódó aktivitásuk ismeretében kértem fel erre. A megkeresettek közül azonban csak kettő jelezte, hogy kész közreműködni ebben a projektben, mások ezt finoman elutasították.
Sebaj, akkor majd hárman csináljuk – gondoltam. Felkértem egy szakembert a honlap vázának elkészítésére, megadtam a fő- és az almenüket, és fényképeket is biztosítottam a fejléchez. Ez az alapstruktúra hamar elkészült, így elkezdtem feltölteni a fotógalériákat és szövegeket is, amiket az ügy egyik támogatója bocsájtott a rendelkezésemre.

Ez lett volna a honlap fejléce a pécsi törvénytáblák képével.

Ez lett volna a honlap fejléce a pécsi törvénytáblák képével.

Szerettem volna egy német nyelvű verziót is készíteni, és egyéb elképzeléseim is voltak a honlap szerkezetének finomitására, de ezek programozása a többszörös ígéret ellenére mégsem készült el. Így ez a honlap-projekt megfeneklett. Fel kellett ismerjem, hogy olyan megoldást kell keressek, amelyben nem függök más(ok)tól, hanem a saját tempómban tudok haladni. Így határoztam a blog mellett, melyet Radnóti Ilona (1946-2009) pécsi múzeológus történész emlékének szántam. Ő az 1990-es évek közepétől publikálta kutatási eredményeit a pécsi és a baranyai zsidóságról, amelyek felkeltették az érdeklődésemet a téma iránt. (Tanulányait a pécsi Kronosz Kiadó a “Weiszmayer és Fuchs” címen gyűjteményes kötetben jelentette meg.)
Az öt év bejegyzéseinek egyik súlypontját a Pécsi Izraelita Község – később hitközség – első évtizedeinek történései képzik. 2014-ben a 100 éves évforduló kapcsán aktuális témaként adódott a pécsi zsidók részvétele az I. világháborúban, ZS1majd pedig a helyi zsidó közösség 1944-es felszámolásának és az utolsó nagy pécsi hullarablás részleteinek bemutatása. A bejegyzésekben beszámoltam továbbá a Pécsi Zsidó Hitközség által szervezett kulturális rendezvényekről, megemlékezésekről.

Ami öt éve nagyon érdekelt a pécsi zsidósággal kapcsolatban, arra a levéltári dokumentumokból választ kaptam. A jövőben – ahogy az időm engedi – német nyelvű összefoglalókat írok a bejegyzések végére, mivel a német nyelvterületről aránylag sok érdeklődő bukkan a blogra, de a nyelvi problémák miatt csak egy-két oldalt néznek meg. Több bejegyzést azonban nem kívánok már közzé tenni, a maradék időmre más irányú terveim vannak.

Szeretném ezúton is kifejezni a köszönetemet azoknak, akik fordításaikkal, magyarázataikkal mindig készséggel a segítettek a héber és a jiddis nyelvű szövegek megértésében: Eva Mihály Amichay, dr. Hrotkó Larissza, dr. Bíró Tamás, dr. Oláh János, Schönberger András.
Ismeretlenül is hálás vagyok dr. Alexander Kohut / dr. Kohut Sándor (1842-1894) pécsi főrabbinak (1874-1882), amiért a német nyelven elmondott búcsúbeszéde kéziratát Pécsett hagyta. Ugyancsak köszönet illeti (valószínűleg) Weisz Gábor (1857-1943) hitközségi titkárt, aki Kohut beszédét a két háború között írógépen latin betűsre átírta. Ezek az iratok jelentősen megkönnyítették számomra a régi német kézírásos betűk megtanulását, így további korabeli német nyelvű szövegek elolvasására is képessé váltam, ami a témám szempontjából elengedhetetlenül fontossá vált.

Részlet dr. Alexander Kohut főrabbi búcsúbeszédéből.

Részlet dr. Alexander Kohut főrabbi búcsúbeszédéből. Tanulni lehet belőle.

Köszönöm a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára munkatársainak, hogy mindig készséggel biztosították számomra a kért anyagokat. Ugyancsak mindenben támogatta munkámat a Pécsi Zsidó Hitközség levéltárának kezelője, Vörös István Károly, akivel számos alkalommal folytattam hasznos eszmecserét a pécsi zsidóság történetének több vonatkozásáról.
Hálával tartozom a Hitközség elöljáróságának is, aki bizalommal fogadta és érdeklődéssel követte a helytörténeti kutatásaimat, valamint magántulajdonban lévő dokumentumok biztosításával hathatósan segítette is azt.
A fenti személyek együttműködése révén a blog mégis csapatmunkában valósult meg, még ha nem is úgy, ahogy a honlappal kapcsolatban eredetileg elképzeltem.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm mindazok érdeklődését, akik az évek során blogom követőivé váltak, és / vagy megtiszteltek hozzászólásaikkal.

szinesablakBúcsúképpen álljon itt a pécsi zsidósággal kapcsolatos két rövid bekezdés. A baloldali fotómat több bejegyzéshez használtam nyitóképnek. Ez a zsinagóga egyik ablakáról készült, melyből kettő van: az egyik az orgona-, a másik a kóruskarzatra vezető lépcsőházban. A kék és a sárga Pécs város zászlajának színei. Így ezek az kék és sárga színű Dávid-csillagok szépen kifejezik a helyi zsidó közösség pécsi identitását, ha úgy tetszik a pécsiségét.

Petschaft

A fotó kattintással nagyítható.

A Pécsi Izraelita Község 1841-től használt saját pecsétet. A blog „búcsúképén” bemutatom a pecsétlenyomatot. A két oroszlán által közrefogott koronás címerpajzs héber betűs szövege: kehila jehudit b’fünfkirchen, azaz: Pécsi Zsidó Község. Bár a szegély német szövege jórészt hiányos, a felirat azonban a korabeli zsidó községi pecsétek alapján egyértelműen kiegészíthető: Sigel der Israelitengemeinde zu Fünfkirchen, azaz: a Pécsi Izraelita Község pecsétje.

Schniedesch

Read Full Post »

zsidoeMilyen rendezvények valósultak meg Pécsett a Miniszterelnöki Hivatal Holokauszt-emlékévre szánt célzott támogatásából? Az alábbiakban egy 1,8 millió Forintos támogatást nyert nemzetközi diákprojekt részletei ismerhetőek meg, melynek pontos címe: Sorsüldözöttek. Ki a zsidó? Amit mindig is tudni akartál a zsidóságról – kérdések és válaszok. Ez egy középiskolások által középiskolásoknak készített interaktív vándorkiállítás, amelyet középfokú oktatási intézményekben mutattak / mutatnak be.
Minden intézmény a maga településének zsidó közösségének történelméről önállóan készített szöveges-képes bemutatót (roll-up). Alább pécsi a Széchenyi István Gimnázium diákjainak munkája látható, amely kattintással felnagyítható. Projektmentor: Baracs Nóra tanárnő

pécsi-zsidosag-tortenete-roll_up
A projektben részt vevő intézmények: 

• Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, Budapest – a pályázat benyújtója
• Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium, Budapest
• Pesthidegkúti Waldorf Iskola, Budapest
• Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola, Pécs
• Gandhi Gimnázium és Kollégium, Pécs
• Milkó Izidor Vajdasági Zsidó Kulturális Intézet, Szabadka (Szerbia)
• Musikmittelschule, Gumpoldskirchen (Ausztria)

"Evike ellopott álmai." A pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola diákjainak hozzájárulás a kiállításhoz. Mentortanár: Beregszászi Mariann

“Evike ellopott álmai.” A pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola diákjainak hozzájárulása a kiállításhoz. Mentortanár: Beregszászi Mariann

 

A kiállítás tartalmi egységei:

I. rész: Ki a zsidó? A valóság, amit tudni akartál róluk
Hányfélék a zsidók? Van saját nyelvük? Hol imádkoznak? Milyen szertartásaik, szokásaik, ételeik vannak? Nemi szerepeik jellemzői?
Mi a szerepük a zsidóknak a magyarországi/európai/nemzetközi művészeti és sportéletben?
MiIyen szerepük volt a zsidóknak a magyarországi/európai gazdasági életben?
Mi a baj a zsidókkal? – karikatúrák, sanzonok, filmek, viccek ön ironikus világa
Zsidó vagy zsidónak nyilvánított? pl. Radnóti és sorstársai
Kiállítási helyszínenként eltérő kiegészítéssel: Zsidók a helyi társadalomban

II. rész: Milyen vesztességet okoztak a zsidóüldözések?
Akik emigrálni kényszerültek/tudtak a II. világháború előtt
Szenvedéstörténetek
Túlélők, akik nem tudtak visszajönni hazánkba
Kiállítási helyszínenként eltérő kiegészítéssel: a helyi közösség zsidó áldozatai

III. rész: „Vétkesek között cinkos, aki néma” – de voltak, akik tenni is mertek!
Keresztény-zsidó együttélés jó gyakorlatai
Világ igazai
Segítő egyház
Magyar „Wallenbergek”

az interaktív kiállítás egy részlete. "Szerinted milyenek a zsidók?"

Az interaktív kiállítás egy részlete. “Szerinted milyenek a zsidók?”

Az interaktív kiállítás részlete. "Híres magyar zsidók"

Az interaktív kiállítás részlete. “Híres magyar zsidók”

A kiállítás támogatói (szakmai tanácsok, képek, fordítások, stb.):
Ilan Mór – Izrael Állam magyarországi nagykövete
Dr. Chava Baruch – Yad Vashem Nemzetközi Holokausztoktató Iskola
Vörös István Károly – helytörténész, Pécs
Nagy János – Sant’Egidio közösség, Pécs

Dr. Chava Baruch (b) és Baracs Nóra tanárnő a pécsi Széchenyi Gimnáziumban felépített kiállításban. Dr. Baruch nagyon elégedett volt az eredménnyel,  a készítés közben pedig tanácsaival segítette a pedagógusokat.

Dr. Chava Baruch (b) és Baracs Nóra tanárnő a pécsi Széchenyi István Gimnáziumban felépített kiállításban. Dr. Baruch nagyon elégedett volt az eredménnyel, a készítés közben pedig tanácsaival segítette a pedagógusokat.

A bejegyzés elkészítését Baracs Nóra szöveges információkkal és fotókkal támogatta.

Read Full Post »