Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Walter Gropius’

Áldás a betérőnek - a lépcsőházba nyíló ajtó felett olvasható.

Áldás a betérőnek – a lépcsőházba nyíló ajtó felett olvasható.

A pécsi zsinagóga mögött keletre lévő beépítetlen telek a két háború között a Pécsi Zsidó Hitközség  tulajdonában volt. Az 1930-as évek közepén felmerült a gondolat, hogy ide egy kulturális központot lehetne építeni, amely többek közt a hitközség Goldmark-kórusának is állandó otthonául szolgálhatna. A tervek elkészítésére Pécs egyik közismert zsidó családjának fiát, az 1920-as években a BAUHAUS-alapító Walter Gropius (1883-1969) irodájában is tervező Forbát (Füchsl) Alfrédot (1897-1972) kérték fel, aki ekkor ismét Pécsett élt. Ő a zsidó kulturális központ számára több látványrajzot is készített, de az elöljáróság végül mégis egy korszerű szeretetotthon létesítése mellett döntött. Ezzel kívánták kiváltani az 1912 óta működő és csupán 12 férőhellyel rendelkező felekezeti szeretetházat. Az új intézmény megtervezésével Hegedüs Ármin (1869-1945) fővárosi építészt bízták meg. Az átadásra 1938-ban került sor.
1944. március 19-én a Pécsre bevonuló német fegyveres erők az intézmény lakóit ágyastól az utcára tették, majd bútorokat rekviráltak zsidó családoktól, és itt rendezték be az SS és a Wehrmacht parancsnoki épületét.
Az otthon a háború után ismét a hitközség intézménye lett, de a kommunista hatalomátvételt követően városi fenntartásban működött tovább.
Pár éve valaki alaposabban utánanézett a dolgoknak, és kiderítette, hogy a zsidó szeretetotthon államosítására soha nem került sor. Csak a működtetést vette át anno az akkori tanács, az ingatlan nem lett a város vagyona – szemben pl. a zsidó elemi iskolával.
Pécs M.J.V. Közgyűlése így aránylag egyszerűen megszabadulhatott az intézmény további fenntartási költségeitől: a szeretetotthon működtetését pár éve visszaadták a Pécsi Zsidó Hitközségnek.
2015-ben a “Befektetés a jövőbe” nevű támogatási program keretében megkezdődött az épület felújítása és bővítése. A lakókat a munkák idejére egy a várostól bérelt ingatlanban helyezték el.

Az alábbi képek kattintással nagyíthatók.

A szeretetotthon létrehozását egyéni adományokkal támogatók.

Az otthon létrehozását egyéni adományokkal támogatták.

seniorenheim2

“Befektetés a jövőbe”

A szeretetotthon délkelet felől. A kép bal szélén a zsinagóga déli ofala látszik.

A szeretetotthon délkelet felől. A kép bal szélén a zsinagóga déli fala látszik.

A szeretetotthon nyugati homlokzatának részlete.

A szeretetotthon nyugati homlokzatának részlete.

Read Full Post »

az első pécsi mártíremlék.

a T Az első pécsi mártíremlék.

A munkaszolgálatból és a deportálásból Pécsre visszatért zsidók először a zsinagógában állítottak egyszerű közös emléket a vészkorszakban elpusztított hozzátartozóiknak. Ez a szentélytértől jobbra és balra a falakon máig meglévő, fekete gyászfátyollal körbevont két szöveges fatábla. Ezek mutatták az aktuális ünnepet – itt a felső sorban “Hág hápészach” vagyis pészach ünnepe olvasható – és az alsó sorban a Tórából az aktuális heti szakaszt – itt épp “Simni” áll Mózes III. könyvéből. (Köszönöm ezúton is, hogy a bejegyzés olvasói közól többen is segítségemre voltak a kép szövegének értelmezésében. A fotó kattintással nagyítható.)
A pécsi zsidó közösség maradékaiból és a máshonnan Pécsre költöző zsidók 1948-ban avatták fel a temetőben lévő mártíremléket, melynek tervezője a Bauhaus-alapító Walter Gropius irodájában is dolgozó pécsi Forbát (Füchsl) Alfréd. (Neki 1938-ban sikerült Svédországban állást kapnia, a pécsi rokonsága Auschwitzban elpusztult.)
A odaveszettekre való közösségi emlékezés következő lépcsőjének az 1950-re összeállított Könnyek Könyve tekinthető, melyről egy korábbi bejegyzésben több fotót is közzé tettem.
A túlélők közül sokan személyes emléket is állítottak szeretteiknek, ha ők már nem nyugodhattak a pécsi családi sírban. Így a zsidó temetőben mintegy 140-150 olyan sírkő található, amely azok nevét is őrzi, akik nem tértek vissza a munkaszolgálatból, vagy a deportálásból. Ezek közül – pars pro toto – alább bemutatok húszat. A képek kattintással nagyíthatók.

martir20

martir1

martir2

martir3

martir4

martir5

martir6

martir7

martir8

martir9

martir10

martir11

martir12

martir14

martir15

martir16

martir17

martir18

martir19

martir21

Read Full Post »