Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Zok Mihály’

belváros-keletA középkortól kezdve 1929-ig a mai Széchenyi tér szolgált Pécs nagy piacteréül. Felette magasodott a török időkben lebontott Szent Bertalan plébániatemplom, majd a 16. sz. közepétől a győzedelmes Kászim pasa dzsámija, és az ebből átalakított Gyertyaszentelő Nagyboldogasszony templom. A piaci rend betartását a városi tanács piacfelügyelővel ellenőriztette. A városi jegyzőkönyvek több jelentést is megörökítették, amelyből alább kettőt idézek.
Az egyik 1840-ből való: Zok Mihály h. Piacz Bíró úr jelenti, hogy a’ jelen országos vásáron Szaksz Salamon Hidasdi Zsidó hamis réffel árulta portékáját.”
A magisztrátus döntése: “Szaksz Salamon a’ hamis réffel való élés miatt 12 Vfban (váltóforintban) megbírságoltatik, melly sommának a beszedése  a Kapitányi hivatalra bizattatik.”

1841-ből való bejegyzés: “Zók Piacz biró ur jelenti, hogy a’ vásári sátorokban Singer Ignácz és Engl Adolf gyertyát égettek.”
A magisztrátus döntése: “Miért a’ két személy a’ gyertya szentelő B. Asszony Templom számára külön 6 v/f füzetésében megbüntessenek, melly pénzbeli büntetéseknek beszedése a Kapitányi hivatalra bizattatik.”
A Kapitányi Hivatal később jelentette, hogy a 12 váltóforintot a zsidóktól beszedte és a “Templom Gondviselő Úrnak” bevételezésre átadta. Úgy látszik, a piactéren tilos volt a nyílt láng használata, és e tűzvédelmi rendelet megszegése miatt járt a büntetés.
Amikor Pécs 1780-ban  szabad királyi város lett, egyben a korábbi jezsuita templomból plébániatemplommá előlépett templom kegyura lett. A piaci árusokra kirótt büntetéseket több esetben a templom fenntartására, vagy az orgona felújítására szedték be.

A piactéren 1717-től  állt Szentháromság-szobor. A jelenlegi a harmadik 1908-ból.  A háttérben a Gyertyszentelő Nagyboldogasszony templom, 1780-tól a város plébániatemploma.

A piactéren 1717-től állt Szentháromság-szobor. A jelenlegi a harmadik 1908-ból. A háttérben a Gyertyaszentelő Nagyboldogasszony templom, 1780-tól plébániatemplom.

Read Full Post »