Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘zsidó népiskola’

Az egykori iskolaépület ma a Pécsi Zsidó Hitközség székhelye.

Az 1868-as Országos Zsidó Kongresszus több- sége elfogadta azt a ja- vaslatot, hogy a hitköz- ségek népiskolákat köte- lesek létesíteni. Ennek megfelelően Pécsett is feloszlatták a mintafőta- nodát és Ehrlich Ede főrabbi az elöljárósággal karöltve megkezdte az új izraelita népiskola meg- szervezését.
A régi főtanoda épületét eladták a városnak. Az új iskolaépület a hitközség székházának udvarán épült Lőwinger Izidor vállalkozó vezetése mellett. Az 1872-ben elkészült új intézmény mintegy 10.000 Ft költségbe került.
A hitközség a következő személyeket hívta meg az intézményébe tanítónak: Vessel Ábrahám, Grünwald Izsák, Strauszer Henrik, Klingenberg Jakab.
Forrás: Weisz Gábor: A Pécsi Izr. Hitközség monográfiája, Pécs, 1929, 24. old.

Read Full Post »