Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for the ‘alapszabály-tervezet 1851’ Category

Zur-neueren-Geschichte

Szerző: Leopold Lőw, Kiadó: Ludwig Aigner

Ebben a bejegyzésben Leopold Lőw szegedi főrabbi 1851 őszén összeállított és országos bevezetésre szánt alapszabály-tervezetének újabb részletét ismertetem.
Miként a korábbi részletek közlésénél, a fordításomban nem közlöm a §-számokat.
Forrás: Zur neueren Geschichte der Juden in Ungarn. Beitrag zur allgemeinen Rechts-, Religions- und Kulturgeschichte”, Budapest, Ludwig Aigner, 1874. (2.)

Az izraelita hitközség tagjainak kötelességei és jogai

A hitközség minden fizetőképes tagja köteles a község intézményeinek fenntartásához hozzájárulást fizetni. A községnek az a tagja, amelyik nem járul hozzá az esetleges közvetett adókkal a község szükségleteinek fedezéséhez, az a hitközség elöljárósága és választmánya által meghatározandó közvetlen – ezen adókat kiegyenlítő – összeg megfizetésére kötelezett.
A hitközség minden tagja köteles a rá eső választásokat, vagy az alább megnevezendő hivatalokra való kinevezéseket elfogadni, és a hivatalt legalább három évig díjmentesen ellátni. 60 év, vagy az a feletti kor, valamint a tartós betegeskedés mentesítenek e kötelesség alól. Aki mentesítési ok nélkül megtagadja egy hitközségi hivatal átvételét, annak a speciális hitközségi alapszabályban pontosan megállapítandó összeget kell büntetésként a község pénztárába befizetnie.
A hitközség minden tagja jogosult arra, hogy az általános szokás szerint igénybe vegye a község intézményeit, és ha elszegényedne, akkor a községi szegénypénztárból segélyt kérjen.
A hitközség minden olyan tagja, aki a község speciális alapszabálya szerint a község szükségleteinek fedezését szolgáló rá eső díjat befizeti, és az illetékes kormányhatóság által meghatározandó uralkodói adó minimumát megfizeti, a közgyűlésen egy szavazattal rendelkezik.
A szavazati jogot csak személyesen lehet gyakorolni.
A fizetéssel nem járó községi hivatalokra a hitközség minden olyan fedhetetlen életű felnőtt férfi tagja megválasztható és kinevezhető, aki a …§ alapján szavazásra jogosult, és a megválasztását, vagy kinevezését megelőző negyed évben befizette a községi intézmények fenntartásához meghatározott közvetlen adóját.
A cs. k. hadsereg és csendőrség izraelita tagjai jogosultak arra, hogy az izraelita hitközség intézményeit a szokásos módon díjfizetés nélkül vegyék igénybe.”

Read Full Post »