Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2014. február

A szerző lányával, Rózsával.

A napló szerzője lányával, Rózsával.

Ezzel a bejegyzéssel egy új sorozatot nyitok, melynek témája a pécsi zsidók részvétele az I. világháborúban. Első alkalommal egy a témába vágó könyvbemutatóra hívom fel a figyelmet. A szerző a korábbi bejegyzésekben részletesen bemutatott jánosi Engel Adolf egyik unokája, jánosi Engel Róbert, aki szolgálati ideje alatt naplót vezetett.
A könyv hátsó borítóján olvasható ismertető: “Jánosi Engel Róbert (Pécs, 1883. – Pécs, 1943.) első világháborús “Hadinaplója” most először kerül az Olvasóközönség elé. A jeles pécsi polgárcsalád sarjaként tartalékos hadnagyként bevonuló, utóbb főhadnagyként leszerelő naplóíró 1915. március 28. és 1917. március 30. között teljesített szolgálatot különböző katonai munkásosztagoknál a galíciai, volhíniai, majd az erdélyi hadszíntéren. Hiteles szemtanúként, a hadiesemények közvetlen részeseként örökítette meg az átélt és túlélt eseményeket: támadásokat és visszavonulásokat, győzelmeket és vereségeket. A napló olvasója előtt megelevenednek a frontszolgálatban megedzett katonák: sokuk nevét csak a “Hadinapló” örökítette meg. Jánosi Engel Róbert a fronton is őrizte a humánumot. Öntudatos, művelt és patrióta polgárként nemcsak az ősi tradíciókhoz, hanem a magyar és európai kultúrértékekhez is hűségesen ragaszkodott. A frontszolgálat közepette vezetett “Hadinapló” ezt a szellemiséget sugározza. A “Hadinapló” szövegét Baiersdorf Kristóf és Schweitzer Gábor gondozta és egészítette ki jegyzetekkel.”

A rendezvény részletei itt olvashatóak:

einladung-JPM

Read Full Post »

kranzEbben a bejegyzésben zárom a régi héber nyelvű vallási könyvek, a pécsi padláskincsek, bemutatását. Néhányban megtalálható az egykori tulajdonos(ok) aláírása, azonban Ex Libris egyikben sincs. Valószínűleg azért, mert ez csak később jött divatba. (Nem tudom, hogy amikor elterjedt az Ex Libris, a vallási könyvekbe is szabadott-e ragasztani?) Néhány könyvben kézírásos bejegyzések is vannak, de csak a belső címoldalon, vagy ennek üres másik oldalán. A bölcsek prófétai szövegekhez írt magyarázatait senki sem egészítette ki a saját gondolataival. A könyvek között kettő magyar rabbitól származik. A könyvek “Benjáminja” 1930-ban jelent meg. Hamarosan további megőrzésre átadom ezeket a Pécsi Zsidó Hitközségnek.

Egy igen csak megviselt könyvborító. De még így is átsugárzik egykori cizellált  szépsége.

Egy megviselt könyvborító. De még így is érzékelhető egykori finom szépsége.

Egy jó állapotú könyvborító. A gerinc aranyozása szinte hiánytalanul megmaradt.

Egy jó állapotú könyvborító. A gerinc aranyozása szinte hiánytalanul megmaradt.

wien

buch6

buch7

titelseite

schlesinger

singer-titelblatt

singer

titelbild

titelbild2

mp4

borito

mp2

mp1

Read Full Post »

detailEbben a bejegyzésben folytatom az egyik pécsi padláson megőrződött héber nyelvű vallási könyvek bemutatását.
Ezek is a 19. század derekán jelentek meg, akárcsak a múlt heti posztban közöltek. Van köztük egy Pesten is kiadott kötet is.

buch

buch2

buch3

buch4

buch5

ivria

ivria2

pest

prag1836

samuel

signo

signo2wien2wien3

Read Full Post »

SmEgy bolygatatlan padlás ládái, dobozai tartogatnak néha meglepetéseket. Egy ilyen padláson járt egy szakember bő tíz éve, ahol zsidó vonatkozású anyagot talált. Ezt magával vitte és biztonságba helyezte, hátha egyszer csak beázik a padlás, vagy egerek küzdik fel magukat a szédítő magasságba. Az aki ezt az anyagot megmentette, sajnos már évek óta nincs közöttünk. Bízom benne, támogatná szándékomat, hogy a mostani helyéről további megőrzésre mindent elvigyek a Pécsi Zsidó Hitközségnek. Remélem, erre hamarosan sor kerülhet.

Wien - Bécs

Wien – Bécs

A “padláskincsek” esetünkben 33 vallási publikációt jelentenek. A többségük 1830-as, 1840-es években jelent meg Prágában és Bécsben, de van köztük egy lembergi is. Koruk alapján akár Pécs és Baranya első főrabbijának, Lőw Izraelnek, a könyvtárában is lehettek volna. Ezt persze biztosan nem tudhatjuk. A könyvek a ki tudja hány évtizedes padlás-lét ellenére általában jó állapotúak. A borítókat esetenként vékony por- és penészréteg fedi. A legtöbb kötetnek jó a tartása, nem esnek ívekre, még ha részben, vagy egészben hiányzik is a gerincük. Többségük belül is tisztának mondható, de legalább is koruknak megfelelő állapotban vannak, a szövegek jól olvashatók.

Prag - Prága

Prag – Prága

Több könyv belső borítóját egy-egy kép díszíti. A finom domború mintás, esetenként aranyozott, vagy színezett bőrkötések még megkopottságukban is szépek és egykori készítőjük szakértelméről tanúskodnak. Imhol az első válogatás a padláskincsekből.

alle

Padláskincsek. (A kép kattintással nagyítható.)

A lembergi kiadás belső címoldala.

A lembergi kiadvány belső címoldala.

Palme

Prag1

sechsgespann

umschlagseite

thilim

wien1

Moses Mendelson (1729-1786) portréja  az egyik belső borítón.

Moses Mendelssohn (1729-1786) portréja az egyik belső borítón.

buch6

buch7

Read Full Post »

A Pécsi Zsidó Hitközség archív irattárának 19. század végi dokumentumait tanulmányozva feltűnik, hogy a pécsi hitközség elöljárósága milyen intenzív kapcsolatban állt más hittestvéri közösségekkel. A levelek széles témakört ölelnek fel: a különböző szabályzatok, alapszabályok cseréje, a Szent Egylet / Chevra Kadisa temetkezési szolgáltatásainak árjegyzéke, a az izraelita anyakönyvi kerületek megalakulása, a tiszaeszlári vérváddal kapcsolatos magatartás, más szervezetek kiadványainak megrendelése, részvétnyilvánítások egy másik hitközség kiemelkedő személyiségeinek elhalálozása alkalmából, stb. Az alábbiakban e levelek fejléceiből és néhány pecsétjéből látható válogatás, mintegy felvillantva ezt a kiterjedt kapcsolati hálót.

A bonyhádi hitközség pecsétje.

A bonyhádi hitközség pecsétje.

oiie

oiie-2

szegedi

szegedichevra

alliance

aradi

aradi2

bonyhad

eszék

Az eszéki hitközség levélpapírjának fejléce.

A hőgyészi rabbi körlevelének részlete.

A hőgyészi rabbi körlevelének részlete.

israelit

Az “Ungarischer Israelit” szerkesztőségének levélfejléce.

kecskeméti

Mohács

MOIOI-pecset

nagykanizsa

obudai2

orsz-eln

PZSH0932

siófok

szigetvár

temesvár
temesvár

veszprém

 

pestipecset

sni-wien

A süketnéma osztrák izraeliták bécsi intézete elnökségének pecsétje.

Read Full Post »