Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2014. szeptember

auschwitz44A Gunter Demnig német művész által indított “Botlatókő-projekt” szeptember 21-én, vasárnap, újabb három “emlékkővel” gyarapodott Pécsett. Roder Judit fiatal képzőművész emlékére a pécsi Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvóda Bölcsőde és Alapfokú Művészeti Iskola, Sommer György és Sommer Éva Ágnes emlékére pedig a rokonság helyeztetett el egykori lakóházuk előtt emléket. Ezekkel az 1944-ben elpusztított pécsi zsidók közül hatnak van ilyen emlékköve. A botlatókövek elhelyezése után a hozzátartozók a pécsi hittestvérekkel Káddist mondtak. További információk az eseményről az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem honlapján.

Roder-stolperstein

 

Ebben az Anna utcai házban élt Roder Judit 1944. május közepéig.

Ebben az Anna utcai házban élt Roder Judit 1944 május közepéig. A gettóban a Roder család a Tompa Mihály u. 48-ban lakott.

 

Sommer-stolpersteine

Ebben a szent Mór utcai házban élt a Sommer család 1944 május közepéig.

Ebben a Szent Mór utcai házban élt a Sommer család 1944 május közepéig. A gettóban a Tompa Mihály u. 58-ban laktak. György, Éva és Sommer Árminné.

 

 

 

Read Full Post »

Smohács2zeptember 19-én, pénteken, „Együtt éltünk – együtt élünk.  A pécsi és baranyai zsidók története a 18. századtól napjainkig” címmel állandó kiállítás nyílt a pécsi zsinagógában. A kiállítás az első emeleti női karzatokon és az ezekhez vezető két lépcsőházban kapott helyet. A tárlat 15 tabló, 10 multimédiás tablet valamint számos tárgy és eredeti dokumentum segítségével ad áttekintést a pécsi és baranyai zsidók történeleméről, intézményeiről, hitéletéről, egyesületeiről, a Soáról és a háború utáni újrakezdésről. A kiállítás és a zsinagóga szentélyének restaurálása az “Értékes Pécs” projekt része. A kiállításról további információk pl. a pecsinapilap.hu oldalon olvashatók. (A fotón a mohácsi Soá-emlékmű részlete látható. A kép kattintással nagyítható.)

Read Full Post »

ZS1Ebben a bejegyzésben folytatom az 1944-es pécsi levelek közlését. A zsidók “elhagyott” ingóságaiból a város szegényei és nincstelenjei is részesedni kívántak. Az ő leveleikre az jellemző, hogy kézzel írottak – nem volt pénzük ügyvédre bízni a kérelem megfogalmazását és legépelését -, és sok esetben a Szegénységi Bizonyítványukat is csatolták, így mentesültek a 3 Pengős illetékbélyeg költsége alól. Az alábbiakban ilyen személyektől közlök három levelet. A források eredetije megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában.

──────────

“Tekintetes lakáshivatal.

Alulírott tisztelettel kérem, hogy részemre Szigeti országút 47/1. sz. alatt levő istálló és kocsi fészer bérbeadást megengedni szíveskedjék.
Kérésem indoklására felhozom, hogy az orosz harctéren 1942. június 19-tól 1943. július 20-ig, tehát 13 hónapot töltöttem, más foglalkozásom nincs, így mint családfenntartásra feltétlenül szükségem van.
Kérésemet ismételve vagyok

mély tisztelettel
Kósa József”

Várnagy tanácsnok 1944. július 11-én hozott határozatában az áll, hogy rövid úton eljárt az ügyben, a kérelmező istállóhoz jutott, hatósági intézkedésre szükség nincs.

──────────

“Nagyságos Főispán Úr!

Alulírott azon alázatteljes kéréssel fordulok Nagyságos főispán Úr elé, szíveskedjen kérésemet meghallgatni.
Én egy száz százalékos hadirokkant vagyok, egy lában sincs. Kilenc gyermek atyja, melyek közül 5 fiú és 4 lány. A fiúk közül 3 a harctéren van, 1 pedig kiképzés alatt van. Ez is már három hónapja katona, 2 hónapig munkaszolgálaton volt, az ötödik még tanuló. 2 leányom férjnél van, 2 pedig még otthon. Nyugdíjam 130 Pengő, ebből 30 Pengő a lakbért fizetek, marad 130 Pengőm. Ebből élni, ruházkodni, tüzelőt venni ugye lehetetlen. Mindenből ki vagyunk teljesen szakadva, úgyhogy semmiféle ruhánk, kabátunk, vagy lábbelink nincs, sem alsó, sem felső.
Leányom most férjhez megy és nem tudok adni néki sem egy törülközőt, sem konyharuhát, vagy fehérneműt, nincs rendes ruhája, cipője, kabátja, semmije egyáltalán, ezért a házasságot is ellenzik.
Igen nagyon szépen kérem a Nagyságos Főispán Urat, amennyiben lehet a zsidó holmiból ruha és lábbelivel a segítségünkre lenni, és díjtalanul kiutalni.

Szíves válaszát várva előre is nagy köszönettel
maradok alázattal
Kalotai Kleisz Ádám
100%-os hadirokkant”

Ivándy Péter nyilas főispán a hivatalában 1944. november 17-én érkeztetett levelet kivizsgálás és intézkedés végett a pécsi polgármesteri hivatalba továbbította. Oda azonban csak december 12-én, két héttel a Vörös Hadsereg bevonulása után érkezett meg. Dr. Katics Antal nyugalmazott főjegyző arra hivatkozva, hogy a zsidó ingóságok kiadása megszűnt, a kérelmet 1945. január 17-én tárgytalannak nyilvánította és az irattárba tetette.

kalotai

──────────

“Nagys. Főispán Úrnak

Pécs

Alulírott Bór Józsefné Pécsi lakos alázatos kéréssel fordulok Főispán Úrhoz tekintettel arra, hogy férjem hadba vonult okt. 6. megsebesült. Ezidáig férjem szüleimnél laktunk most a város kiutalt részemre egy kis szobát amelyben tűzhely nincs, anyagi helyzetem nem engedi meg, hogy most azonnal tudjak venni. Tehát így bátorkodom alázatosan kérni Főispán urat szíveskedne részemre zsidó holmi tűzhelyet kiutalni, gyermekem részére egy fekvőhelyet esetleg, gyermekem 14 éves fiú és egy ágyam van sebesült férjemnek szeretnék kényelmes és meleg otthont nyújtani. Kérésemet ismételve

Maradok alázatos tisztelettel
Bór Józsefné”

Ivándy főispán a levél hátoldalára 1944. november 23-án Szabados polgármesternek ezt írta: „Kivizsgálás és a lehetőségekhez képest való teljesítés céljából eredetben kiadom.” A front vészes közeledtével a levél továbbítására csak a szovjet megszállás után, december 11-én került sor. Az ügyet Dr. Katics Antal ny. főjegyző az 1945. január 17-én hozott alábbi határozatával zárta le: „Miután a segélyezések ezidőszerint szünetelnek és egyébként is a zsidó ingóságok kiadása megszűnt, az ügydarab tárgytalan lévén irattárba teendő.”

borjozsefne

──────────

Read Full Post »

flódniBár a blogomban alapvetően a pécsi zsidóság történetéből találhatók adalékok, és ebből fakadóan múltbeli dolgokkal foglalkozik, most mégis kissé előre tekintek. Ráadásul nem is Pécs, hanem a szomszéd vár – Dombóvár – egy közelgő rendezvényéről írok. Ez pedig az “Izraeli Nap“, amely 2014. szeptember 10-én, szerdán, lesz. E bejegyzés képeinek és alábbi szövegének forrása a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság (DIZMA) hírlevele.

fejléc-dizma

Izraeli Nap részletes programja Dombóváron
2014. szeptember 10. szerda (10:00-20:00)

10:00: Kiállítás Jeruzsálemről
A program leírása: Jeruzsálemet, Izraelt bemutató képsorozat, színes életképekkel, tájak, helyszínek bemutatásával. A kiállítás megtekintése ingyenes.
Helyszín: DOKK Közösségi Központ (volt mozi), 7200 Dombóvár, Kossuth utca 69.

12:00-13:00: „Flódni”sütő verseny nevezések leadása
A versenyen való részvétel feltételei: Nevezhet minden 13 és 100 év közötti hölgy és úr, saját vagy eredeti recept alapján megsütött Flódnival. A nevezés feltétele minimum 4 db Flódni sütemény leadása a DOKK recepcióján 2014.szept. 10-én 12:00 és 13:00 között. A zsűri elnöke Ilan Mor nagykövet úr, eredményhirdetés és díjátadó 14:45 a DOKK éttermében. Az I-III. helyezett ajándékban részesül. A díjakat átadja Ilan Mor úr, Izrael állam magyarországi nagykövete.
Helyszín: DOKK Közösségi Központ (volt mozi) 7200 Dombóvár, Kossuth utca 69.

13:15-14:00: Megemlékezés a Kaposszekcső határában lévő Izraelita temetőben a Holokauszt emlékév 70. évfordulója alkalmából
A program leírása: Megemlékező beszéd a zsidó temető történetéről, dombóvári zsidóságról. Dr. Kutas Péter úr verssel emlékezik. Ilan Mor nagykövet úr emlékező beszéde hangzik el.
Helyszín: 7361 Kaposszekcső izraelita temető (611-es út mellett)

zászló13:00-15:00: Vetélkedő, „Mit kell tudni Izraelről”
A vetélkedő leírása: Dombóvári középiskolások és általános iskola 8. osztályos tanulói indulhatnak, 3 fős csapatok nevezésével. A vetélkedő kérdései a zsidóság történelméből (forrás: Josehpus Flavius : Zsidóság története, Biblia- Ószövetség), Izrael újkori történelméből (forrás: Izraeli nagykövetség oldala: www.izrael.hu, Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság honlapja: www.dizma.hu), valamint a dombóvári Holokauszt történelméből (Takács Istvánné: Dombóvári zsidóság története c. könyv) lesznek összeállítva. A vetélkedő a DOKK nagytermében kerül lebonyolításra. A vetélkedőhöz szükséges minden eszközt a szervezők biztosítanak.
Jelentkezés: A csapat 3 tagjának nevével és a csapat fantázia nevével, emailen : a dokkjegy@gmail.com, telefonon: 30-2908400, személyesen: az iskolákban kijelölt szervező tanárnál.
A verseny időtartama 2 óra, eredményhirdetés 14:45-től a DOKK nagytermében az I-III. helyezett díjazásban részesül. A díjakat átadja Ilan Mor úr Izrael állam magyarországi nagykövete.
Helyszín: DOKK Közösségi Központ (volt mozi), 7200 Dombóvár, Kossuth utca 69.

15:20-16:00: Kiállítás Jeruzsálemről ünnepi megnyitó
A program leírása: A kiállítást megnyitja Ilan Mor Úr Izrael állam magyarországi nagykövete. A kiállítás megtekintése ingyenes.
Helyszín: DOKK Közösségi Központ (volt mozi), 7200 Dombóvár, Kossuth utca 69.

16:15-18:00: Filmvetítés. Izraeli film vetítése magyar felirattal
A film címe: Matchmaker / A házasságközvetítő
A Haifában, 1968-ban játszódó film a szerelem, az elveszettség és a túlélés története a második világháború utáni időszakban. Rendező: Avi Nesher
A program leírása: Nemzetközi filmfesztiválon díjat nyert izraeli film vetítése a DOKK nagytermében. A film megtekintése ingyenes.
helyszín: DOKK Közösségi Központ (volt mozi), 7200 Dombóvár, Kossuth utca 69.

18:15-20:00: Jazzrael együttes koncertje és izraeli táncház
A program leírása: A keleti dallamokat játszó Jazzrael együttes Jáger Bandi vezetésével, Bíró Nóra csodálatos énekhangjával ad koncertet a DOKK nagytermében (jó idő esetén a DOKK udvarán). A koncert közben izraeli táncokat lehet elsajátítani és a ritmikus keleti dallamokra önfeledten táncolni.
Helyszín: DOKK Közösségi Központ (volt mozi), 7200 Dombóvár, Kossuth utca 69.

Read Full Post »